Artykuły dziecięce Ilość ogłoszeń: 8

300 zł
Wózek dziecięcy
Witam mam do sprze­da­nia wózek dzie­cię­cy głę­bo­ko spa­ce­ro­wy skła­da­ny. Wózek w sta­nie bar­dzo dobrym w kolo­rze ciem­ny gra­nat z bia­łym w grosz­ki. Zestaw zawie­ra: – 4 amor­ty­zo­wa­ne k
500
Wózek ABC<...
Sprze­dam wózek nie­miec­kiej fir­my ABC-DESIGN model 3TEC – to bar­dzo nowo­cze­sny wózek głę­bo­ko – spa­ce­ro­wy, wyróż­nia­ją­cy się na tle inny­ch wyjąt­ko­wą sty­li­sty­ką i kolo­ry­sty
150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
wozek spacerowy
Wozek spacerowy
Sprze­dam uzy­wa­ny wozek spa­ce­ro­wy mar­ki quin­ny buzz w sta­nie bar­dzo dobrym, dodst­ko­wo dwa spi­wor­ki do woz­ka, tor­ba pod wozek oraz pokro­wiec prze­ciw­desz­czoy.
70
Kurtka zimowa – płaszcz, dz...
Kurt­ka zimo­wa – płasz­cz, dziew­czę­ca r.158. Kolor gra­na­to­wy. Zaku­pio­na w skle­pie 5.10.15 Bar­dzo cie­pła – zimo­wa. Stan ide­al­ny. Wymia­ry: * Dłu­go­ść cał­ko­wi­ta 82cm. * Sze­ro
25
Kurtka chłopięca 7 lat.
Kurt­ka chło­pię­ca 7 lat. Piko­wa­na, kolor zie­lo­ny, czar­ne lamów­ki i eks­pres. Lek­ko ocie­pla­na. Wymia­ry: * dł. 52cm. * szer. 42cm. * rękaw zew. 51cm. wew. 35cm.
15
Strój karnawałowy Pirat r.12...
Strój kar­na­wa­ło­wy PIRAT r.122 Wymia­ry: Bluz­ka * dł. 45cm. * szer. 33cm. * rękaw zew.40cm., wew.32cm Spodnie * dł. 56cm. * szer. w pasie 22cm. bez roz­cią­ga­nia + 5cm.po roz­cią­gnię­ciu.
od 1zł
Ubrania dla chłopca 0-5lat. D...
Witam. Mam do sprz­da­nia ubra­nia po swo­im syn­ku od 0 do 5lat .Zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść w sta­nie ide­al­nym. Ubrań uzbie­ra­ło sie kil­ka wor­ków i ze wzgle­du na brak cza­su by wysta­wiać je do
wozek spacerowy
Wozek spacerowy
Sprze­dam uzy­wa­ny wozek spa­ce­ro­wy mar­ki quin­ny buzz w sta­nie bar­dzo dobrym, dodst­ko­wo dwa spi­wor­ki do woz­ka, tor­ba pod wozek oraz pokro­wiec prze­ciw­desz­czoy.
300 zł
Wózek dziecięcy
Witam mam do sprze­da­nia wózek dzie­cię­cy głę­bo­ko spa­ce­ro­wy skła­da­ny. Wózek w sta­nie bar­dzo dobrym w kolo­rze ciem­ny gra­nat z bia­łym w grosz­ki. Zestaw zawie­ra: – 4 amor­ty­zo­wa­ne k
500
Wózek ABC<...
Sprze­dam wózek nie­miec­kiej fir­my ABC-DESIGN model 3TEC – to bar­dzo nowo­cze­sny wózek głę­bo­ko – spa­ce­ro­wy, wyróż­nia­ją­cy się na tle inny­ch wyjąt­ko­wą sty­li­sty­ką i kolo­ry­sty
150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
od 1zł
Ubrania dla chłopca 0-5lat. D...
Witam. Mam do sprz­da­nia ubra­nia po swo­im syn­ku od 0 do 5lat .Zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść w sta­nie ide­al­nym. Ubrań uzbie­ra­ło sie kil­ka wor­ków i ze wzgle­du na brak cza­su by wysta­wiać je do
15
Strój karnawałowy Pirat r.12...
Strój kar­na­wa­ło­wy PIRAT r.122 Wymia­ry: Bluz­ka * dł. 45cm. * szer. 33cm. * rękaw zew.40cm., wew.32cm Spodnie * dł. 56cm. * szer. w pasie 22cm. bez roz­cią­ga­nia + 5cm.po roz­cią­gnię­ciu.
70
Kurtka zimowa – płaszcz, dz...
Kurt­ka zimo­wa – płasz­cz, dziew­czę­ca r.158. Kolor gra­na­to­wy. Zaku­pio­na w skle­pie 5.10.15 Bar­dzo cie­pła – zimo­wa. Stan ide­al­ny. Wymia­ry: * Dłu­go­ść cał­ko­wi­ta 82cm. * Sze­ro
25
Kurtka chłopięca 7 lat.
Kurt­ka chło­pię­ca 7 lat. Piko­wa­na, kolor zie­lo­ny, czar­ne lamów­ki i eks­pres. Lek­ko ocie­pla­na. Wymia­ry: * dł. 52cm. * szer. 42cm. * rękaw zew. 51cm. wew. 35cm.
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy