Artykuły dziecięce Ilość ogłoszeń: 4

330 zł
Łóżeczko noworodkowe
(Tel. 601–353- 253 ) Łóżecz­ko nowo­rod­ko­we – takie jak dla nowo­rod­ków w szpi­ta­lu. zapew­nia higie­nę, mobil­no­ść, bez­pie­czeń­stwo, łatwo­ść w opie­ce nad maleń­stwem. Łózecz­ko w
80 zł
Sprzedam matę edukacyjną f-m...
Sprze­dam mate  edu­ka­cyj­ną f-my Fisher Pri­ce w bar­dzo dobrym sta­nie, pra­wie jak­no­wa. Do maty zała­czo­ne są 2 pałą­ki z zabaw­ka­mi w tym gra­ją­cy lew (na bate­rie). Mata wspo­ma­ga roz­w
250 zl
Sukienka komunijna 154 cm
Sprze­dam sukien­kę komu­nij­na na wzro­st 154 Cm. Bar­dzo ład­nie się pre­zen­tu­je. Kupio­na była nowa z salo­nu. War­to
37zł
Nestle Nan Optipro Plus 3 (800...
Mam do sprze­da­nia NESTLÉ Nan Opti­pro® Plus 3 (800g) PUSZKA. Mle­ko kupio­ne na stro­nie Feedo.pl za 40 zł. Posia­dam 6 puszek. Zain­te­re­so­wa­ny­ch pro­szę o kon­takt pod nr tele­fo­nu 797–124-520
250 zl
Sukienka komunijna 154 cm
Sprze­dam sukien­kę komu­nij­na na wzro­st 154 Cm. Bar­dzo ład­nie się pre­zen­tu­je. Kupio­na była nowa z salo­nu. War­to
80 zł
Sprzedam matę edukacyjną f-m...
Sprze­dam mate  edu­ka­cyj­ną f-my Fisher Pri­ce w bar­dzo dobrym sta­nie, pra­wie jak­no­wa. Do maty zała­czo­ne są 2 pałą­ki z zabaw­ka­mi w tym gra­ją­cy lew (na bate­rie). Mata wspo­ma­ga roz­w
37zł
Nestle Nan Optipro Plus 3 (800...
Mam do sprze­da­nia NESTLÉ Nan Opti­pro® Plus 3 (800g) PUSZKA. Mle­ko kupio­ne na stro­nie Feedo.pl za 40 zł. Posia­dam 6 puszek. Zain­te­re­so­wa­ny­ch pro­szę o kon­takt pod nr tele­fo­nu 797–124-520
330 zł
Łóżeczko noworodkowe
(Tel. 601–353- 253 ) Łóżecz­ko nowo­rod­ko­we – takie jak dla nowo­rod­ków w szpi­ta­lu. zapew­nia higie­nę, mobil­no­ść, bez­pie­czeń­stwo, łatwo­ść w opie­ce nad maleń­stwem. Łózecz­ko w
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy