Artykuły dziecięce Ilość ogłoszeń: 6

30zł
Sprzedam nosidełko dla niemow...
Witam, sprze­dam nosi­deł­ko fir­my Lio­ne­lo, któ­re zapew­nia dziec­ku i rodzi­com kom­fort i bez­pie­czeń­stwo. Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci do 9 kg. Kon­struk­cja nosi­deł­ka zapew­nia wygo­dę i sta
37zł
Nestle Nan Optipro Plus 3 (800...
Mam do sprze­da­nia NESTLÉ Nan Opti­pro® Plus 3 (800g) PUSZKA. Mle­ko kupio­ne na stro­nie Feedo.pl za 40 zł. Posia­dam 6 puszek. Zain­te­re­so­wa­ny­ch pro­szę o kon­takt pod nr tele­fo­nu 797–124-520
300 zł
Wózek dziecięcy
Witam mam do sprze­da­nia wózek dzie­cię­cy głę­bo­ko spa­ce­ro­wy skła­da­ny. Wózek w sta­nie bar­dzo dobrym w kolo­rze ciem­ny gra­nat z bia­łym w grosz­ki. Zestaw zawie­ra: – 4 amor­ty­zo­wa­ne k
500
Wózek ABC<...
Sprze­dam wózek nie­miec­kiej fir­my ABC-DESIGN model 3TEC – to bar­dzo nowo­cze­sny wózek głę­bo­ko – spa­ce­ro­wy, wyróż­nia­ją­cy się na tle inny­ch wyjąt­ko­wą sty­li­sty­ką i kolo­ry­sty
150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
wozek spacerowy
Wozek spacerowy
Sprze­dam uzy­wa­ny wozek spa­ce­ro­wy mar­ki quin­ny buzz w sta­nie bar­dzo dobrym, dodst­ko­wo dwa spi­wor­ki do woz­ka, tor­ba pod wozek oraz pokro­wiec prze­ciw­desz­czoy.
wozek spacerowy
Wozek spacerowy
Sprze­dam uzy­wa­ny wozek spa­ce­ro­wy mar­ki quin­ny buzz w sta­nie bar­dzo dobrym, dodst­ko­wo dwa spi­wor­ki do woz­ka, tor­ba pod wozek oraz pokro­wiec prze­ciw­desz­czoy.
300 zł
Wózek dziecięcy
Witam mam do sprze­da­nia wózek dzie­cię­cy głę­bo­ko spa­ce­ro­wy skła­da­ny. Wózek w sta­nie bar­dzo dobrym w kolo­rze ciem­ny gra­nat z bia­łym w grosz­ki. Zestaw zawie­ra: – 4 amor­ty­zo­wa­ne k
500
Wózek ABC<...
Sprze­dam wózek nie­miec­kiej fir­my ABC-DESIGN model 3TEC – to bar­dzo nowo­cze­sny wózek głę­bo­ko – spa­ce­ro­wy, wyróż­nia­ją­cy się na tle inny­ch wyjąt­ko­wą sty­li­sty­ką i kolo­ry­sty
150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
30zł
Sprzedam nosidełko dla niemow...
Witam, sprze­dam nosi­deł­ko fir­my Lio­ne­lo, któ­re zapew­nia dziec­ku i rodzi­com kom­fort i bez­pie­czeń­stwo. Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci do 9 kg. Kon­struk­cja nosi­deł­ka zapew­nia wygo­dę i sta
37zł
Nestle Nan Optipro Plus 3 (800...
Mam do sprze­da­nia NESTLÉ Nan Opti­pro® Plus 3 (800g) PUSZKA. Mle­ko kupio­ne na stro­nie Feedo.pl za 40 zł. Posia­dam 6 puszek. Zain­te­re­so­wa­ny­ch pro­szę o kon­takt pod nr tele­fo­nu 797–124-520
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy