Ubranka i obuwie Ilość ogłoszeń: 5

150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
70
Kurtka zimowa – płaszcz, dz...
Kurt­ka zimo­wa – płasz­cz, dziew­czę­ca r.158. Kolor gra­na­to­wy. Zaku­pio­na w skle­pie 5.10.15 Bar­dzo cie­pła – zimo­wa. Stan ide­al­ny. Wymia­ry: * Dłu­go­ść cał­ko­wi­ta 82cm. * Sze­ro
25
Kurtka chłopięca 7 lat.
Kurt­ka chło­pię­ca 7 lat. Piko­wa­na, kolor zie­lo­ny, czar­ne lamów­ki i eks­pres. Lek­ko ocie­pla­na. Wymia­ry: * dł. 52cm. * szer. 42cm. * rękaw zew. 51cm. wew. 35cm.
15
Strój karnawałowy Pirat r.12...
Strój kar­na­wa­ło­wy PIRAT r.122 Wymia­ry: Bluz­ka * dł. 45cm. * szer. 33cm. * rękaw zew.40cm., wew.32cm Spodnie * dł. 56cm. * szer. w pasie 22cm. bez roz­cią­ga­nia + 5cm.po roz­cią­gnię­ciu.
od 1zł
Ubrania dla chłopca 0-5lat. D...
Witam. Mam do sprz­da­nia ubra­nia po swo­im syn­ku od 0 do 5lat .Zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść w sta­nie ide­al­nym. Ubrań uzbie­ra­ło sie kil­ka wor­ków i ze wzgle­du na brak cza­su by wysta­wiać je do
150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
od 1zł
Ubrania dla chłopca 0-5lat. D...
Witam. Mam do sprz­da­nia ubra­nia po swo­im syn­ku od 0 do 5lat .Zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść w sta­nie ide­al­nym. Ubrań uzbie­ra­ło sie kil­ka wor­ków i ze wzgle­du na brak cza­su by wysta­wiać je do
15
Strój karnawałowy Pirat r.12...
Strój kar­na­wa­ło­wy PIRAT r.122 Wymia­ry: Bluz­ka * dł. 45cm. * szer. 33cm. * rękaw zew.40cm., wew.32cm Spodnie * dł. 56cm. * szer. w pasie 22cm. bez roz­cią­ga­nia + 5cm.po roz­cią­gnię­ciu.
70
Kurtka zimowa – płaszcz, dz...
Kurt­ka zimo­wa – płasz­cz, dziew­czę­ca r.158. Kolor gra­na­to­wy. Zaku­pio­na w skle­pie 5.10.15 Bar­dzo cie­pła – zimo­wa. Stan ide­al­ny. Wymia­ry: * Dłu­go­ść cał­ko­wi­ta 82cm. * Sze­ro
25
Kurtka chłopięca 7 lat.
Kurt­ka chło­pię­ca 7 lat. Piko­wa­na, kolor zie­lo­ny, czar­ne lamów­ki i eks­pres. Lek­ko ocie­pla­na. Wymia­ry: * dł. 52cm. * szer. 42cm. * rękaw zew. 51cm. wew. 35cm.
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy