Dom i ogród Ilość ogłoszeń: 9

450
Ława marmurowa (dąb + zielon...
Witam! Ofe­ru­ję solid­ną ławę mar­mu­ro­wą w kolo­rze zie­lo­nym, wspar­tą na dębo­wy­ch noga­ch. Nie ma regu­la­cji wyso­ko­ści bla­tu. Ława posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia. Drew­no
360
Szafa 3 – drzwiowa, jasna
Witam. Ofe­ru­je jasną 3- drzwio­wą sza­fę sypial­nia­ną o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść – 190 cm Sze­ro­ko­ść – 142 cm Głę­bo­ko­ść – 49 cm Dół sza­fy został czę­ścio­wo zawil­g
400 zł
Segment / meblościanka
Mam do sprze­da­nia segment/meblościankę o sze­ro­ko­ści 240 cm, skła­da­ją­cą się z 3 czę­ści ( 80 cm każ­da), z moż­li­wo­ścią ich złą­cze­nia. Mebel posia­da śla­dy użyt­ko­wa­nia. Zapra­sz
550 zł
Piękna czerwono złota komoda...
Ofe­ru­ję pięk­ną  czer­wo­no zło­tą komo­dę z lustrem. Komo­da prak­tycz­nie nie była uży­wa­na, nie ma na niej żad­ny­ch uszko­dzeń
500
Sprzedam kredens sosnowy
Kre­dens wyko­na­ny z litej sosny. Nad­staw­ka z witryn­ką z czte­re­ma szu­fla­da­mi. Dół z dwie­ma szu­flad­ka­mi i szaf­ką. Solid­ny i prak­tycz­ny mebe­lek. Stan ogól­ny dobry. O kon­takt pro­s
10
Tuja Smaragd 70–90 cm
Sprze­dam Tuje Sma­rag­dy 70–90 cm wys. cena 10 zł szt. tel 602 489 764
10
Tuja Smaragd 70–90 cm
Sprze­dam Tuje Sma­rag­dy 70–90 cm wys. cena 10 zł szt. tel 602 489 764
360
Szafa 3 – drzwiowa, jasna
Witam. Ofe­ru­je jasną 3- drzwio­wą sza­fę sypial­nia­ną o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść – 190 cm Sze­ro­ko­ść – 142 cm Głę­bo­ko­ść – 49 cm Dół sza­fy został czę­ścio­wo zawil­g
500
Sprzedam kredens sosnowy
Kre­dens wyko­na­ny z litej sosny. Nad­staw­ka z witryn­ką z czte­re­ma szu­fla­da­mi. Dół z dwie­ma szu­flad­ka­mi i szaf­ką. Solid­ny i prak­tycz­ny mebe­lek. Stan ogól­ny dobry. O kon­takt pro­s
400 zł
Segment / meblościanka
Mam do sprze­da­nia segment/meblościankę o sze­ro­ko­ści 240 cm, skła­da­ją­cą się z 3 czę­ści ( 80 cm każ­da), z moż­li­wo­ścią ich złą­cze­nia. Mebel posia­da śla­dy użyt­ko­wa­nia. Zapra­sz
550 zł
Piękna czerwono złota komoda...
Ofe­ru­ję pięk­ną  czer­wo­no zło­tą komo­dę z lustrem. Komo­da prak­tycz­nie nie była uży­wa­na, nie ma na niej żad­ny­ch uszko­dzeń
450
Ława marmurowa (dąb + zielon...
Witam! Ofe­ru­ję solid­ną ławę mar­mu­ro­wą w kolo­rze zie­lo­nym, wspar­tą na dębo­wy­ch noga­ch. Nie ma regu­la­cji wyso­ko­ści bla­tu. Ława posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia. Drew­no
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy