Dom i ogród Ilość ogłoszeń: 9

150
Stelaże do łóżka 2 szt. 2,...
Witam. Ofe­ru­je 2 ste­la­że do łóż­ka o wymia­ra­ch 2,20 m x 0,90 m. Posia­da­ją manu­al­ną funk­cje pod­no­sze­nia nóg i gło­wy. Wszyst­ko spraw­ne i kom­plet­ne. Stan bar­dzo dobry. Odbiór oso­bi
250
Szafa 3 – drzwiowa, jasna
Witam. Ofe­ru­je jasną 3- drzwio­wą sza­fę sypial­nia­ną o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść – 190 cm Sze­ro­ko­ść – 142 cm Głę­bo­ko­ść – 49 cm Dół sza­fy został czę­ścio­wo zawil­g
6
Nowa płyta ażurowa
Witam. Ofe­ru­je 57 sztuk nowy­ch płyt ażu­ro­wy­ch o wymia­ra­ch dł. 60 cm x szer. 40 cm x gr.8 cm. Sprze­da­je ze wzglę­du na zmia­ne pla­nów. Moż­li­wo­ść kup­na na sztu­ki( 6 zł szt) po uzgod­nie­n
80
Drewno kominkowe
Drew­no komin­ko­we i opa­lo­we od 80zl 600871610
80
Zrzyny sosnowe
Zrzy­ny sosno­we 80zl metr 600871610
420
Wykładzina podłogowa(nowa, n...
Witam. Ofe­ru­je nową, nigdy nie uży­wa­ną wykła­dzi­ne pod­ło­go­wą. Wymia­ry to 3m x 5m. Stan ide­al­ny. Tyl­ko odbiór oso­bi­sty po uzgod­nie­niu telefonicznym.Cena nie pod­le­ga nego­cja­cji. Zapra
400
Ława marmurowa (dąb + zielon...
Witam! Ofe­ru­ję solid­ną ławę mar­mu­ro­wą w kolo­rze zie­lo­nym, wspar­tą na dębo­wy­ch noga­ch. Nie ma regu­la­cji wyso­ko­ści bla­tu. Ława posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia. Drew­no
80
Zrzyny sosnowe
Zrzy­ny sosno­we 80zl metr 600871610
420
Wykładzina podłogowa(nowa, n...
Witam. Ofe­ru­je nową, nigdy nie uży­wa­ną wykła­dzi­ne pod­ło­go­wą. Wymia­ry to 3m x 5m. Stan ide­al­ny. Tyl­ko odbiór oso­bi­sty po uzgod­nie­niu telefonicznym.Cena nie pod­le­ga nego­cja­cji. Zapra
250
Szafa 3 – drzwiowa, jasna
Witam. Ofe­ru­je jasną 3- drzwio­wą sza­fę sypial­nia­ną o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść – 190 cm Sze­ro­ko­ść – 142 cm Głę­bo­ko­ść – 49 cm Dół sza­fy został czę­ścio­wo zawil­g
150
Stelaże do łóżka 2 szt. 2,...
Witam. Ofe­ru­je 2 ste­la­że do łóż­ka o wymia­ra­ch 2,20 m x 0,90 m. Posia­da­ją manu­al­ną funk­cje pod­no­sze­nia nóg i gło­wy. Wszyst­ko spraw­ne i kom­plet­ne. Stan bar­dzo dobry. Odbiór oso­bi
6
Nowa płyta ażurowa
Witam. Ofe­ru­je 57 sztuk nowy­ch płyt ażu­ro­wy­ch o wymia­ra­ch dł. 60 cm x szer. 40 cm x gr.8 cm. Sprze­da­je ze wzglę­du na zmia­ne pla­nów. Moż­li­wo­ść kup­na na sztu­ki( 6 zł szt) po uzgod­nie­n
400
Ława marmurowa (dąb + zielon...
Witam! Ofe­ru­ję solid­ną ławę mar­mu­ro­wą w kolo­rze zie­lo­nym, wspar­tą na dębo­wy­ch noga­ch. Nie ma regu­la­cji wyso­ko­ści bla­tu. Ława posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia. Drew­no
80
Drewno kominkowe
Drew­no komin­ko­we i opa­lo­we od 80zl 600871610
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy