Meble Ilość ogłoszeń: 4

150
Stelaże do łóżka 2 szt. 2,...
Witam. Ofe­ru­je 2 ste­la­że do łóż­ka o wymia­ra­ch 2,20 m x 0,90 m. Posia­da­ją manu­al­ną funk­cje pod­no­sze­nia nóg i gło­wy. Wszyst­ko spraw­ne i kom­plet­ne. Stan bar­dzo dobry. Odbiór oso­bi
250
Szafa 3 – drzwiowa, jasna
Witam. Ofe­ru­je jasną 3- drzwio­wą sza­fę sypial­nia­ną o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść – 190 cm Sze­ro­ko­ść – 142 cm Głę­bo­ko­ść – 49 cm Dół sza­fy został czę­ścio­wo zawil­g
400
Ława marmurowa (dąb + zielon...
Witam! Ofe­ru­ję solid­ną ławę mar­mu­ro­wą w kolo­rze zie­lo­nym, wspar­tą na dębo­wy­ch noga­ch. Nie ma regu­la­cji wyso­ko­ści bla­tu. Ława posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia. Drew­no
250
Szafa 3 – drzwiowa, jasna
Witam. Ofe­ru­je jasną 3- drzwio­wą sza­fę sypial­nia­ną o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść – 190 cm Sze­ro­ko­ść – 142 cm Głę­bo­ko­ść – 49 cm Dół sza­fy został czę­ścio­wo zawil­g
150
Stelaże do łóżka 2 szt. 2,...
Witam. Ofe­ru­je 2 ste­la­że do łóż­ka o wymia­ra­ch 2,20 m x 0,90 m. Posia­da­ją manu­al­ną funk­cje pod­no­sze­nia nóg i gło­wy. Wszyst­ko spraw­ne i kom­plet­ne. Stan bar­dzo dobry. Odbiór oso­bi
400
Ława marmurowa (dąb + zielon...
Witam! Ofe­ru­ję solid­ną ławę mar­mu­ro­wą w kolo­rze zie­lo­nym, wspar­tą na dębo­wy­ch noga­ch. Nie ma regu­la­cji wyso­ko­ści bla­tu. Ława posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia. Drew­no
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy