Elektronika Ilość ogłoszeń: 6

365
Laptop Acer 6930g (Windows 7) ...
Do sprze­da­nia lap­top Acer Aspi­re 6930g w kon­fi­gu­ra­cji: - pro­ce­sor Intel Core 2 Duo T5800 2 x 2.00 GHz – pamięć 2 GB DDR 2 – kar­ta gra­ficz­na NVi­dia GeFor­ce 9300 – dysk 250 GB&nbs
370
Nowy Router Wi Fi
Witam! Sprze­dam nowy router D-LINK DWR-921. Zaku­pio­ny 08.2016r. Nowy, pod­łą­czo­ny raz do kom­pu­te­ra. Nie posia­da żad­ny­ch wad, ani rys. Wszyst­ko w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu, peł­ny kom­plet do
499 PLN do negocjacji
Sony Xperia z3 (d6603)
Sprze­dam wodo­od­por­ny tele­fon komór­ko­wy Sony Xpe­ria Z3 16GB czar­ny.. Kupio­ny w salo­nie w Pol­sce. Tele­fon w sta­nie bar­dzo dobrym. Dodat­ko­wo dołą­czam gumo­we etui Case Mate Tough W zesta­
800
Samsung Galaxy
Witam Sprze­dam Sam­sun­ga Gala­xy A3 (6) 2016 nowy, czar­ny, zaplom­bo­wa­ny, SM-A310F. Tele­fon z pol­skiej dys­try­bu­cji – Sam­sung Pol­ska, bez bran­du ope­ra­to­rów. Czy­sty soft Sam­sun­ga. Wygra­
35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
499 PLN do negocjacji
Sony Xperia z3 (d6603)
Sprze­dam wodo­od­por­ny tele­fon komór­ko­wy Sony Xpe­ria Z3 16GB czar­ny.. Kupio­ny w salo­nie w Pol­sce. Tele­fon w sta­nie bar­dzo dobrym. Dodat­ko­wo dołą­czam gumo­we etui Case Mate Tough W zesta­
800
Samsung Galaxy
Witam Sprze­dam Sam­sun­ga Gala­xy A3 (6) 2016 nowy, czar­ny, zaplom­bo­wa­ny, SM-A310F. Tele­fon z pol­skiej dys­try­bu­cji – Sam­sung Pol­ska, bez bran­du ope­ra­to­rów. Czy­sty soft Sam­sun­ga. Wygra­
370
Nowy Router Wi Fi
Witam! Sprze­dam nowy router D-LINK DWR-921. Zaku­pio­ny 08.2016r. Nowy, pod­łą­czo­ny raz do kom­pu­te­ra. Nie posia­da żad­ny­ch wad, ani rys. Wszyst­ko w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu, peł­ny kom­plet do
365
Laptop Acer 6930g (Windows 7) ...
Do sprze­da­nia lap­top Acer Aspi­re 6930g w kon­fi­gu­ra­cji: - pro­ce­sor Intel Core 2 Duo T5800 2 x 2.00 GHz – pamięć 2 GB DDR 2 – kar­ta gra­ficz­na NVi­dia GeFor­ce 9300 – dysk 250 GB&nbs
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy