Elektronika Ilość ogłoszeń: 4

2900
Obiektyw Tamron 24–70 f/2.8 ...
Do sprze­da­nia ostat­ni ele­ment moje­go sys­te­mu Canon. Obiek­tyw pra­co­wał z peł­no­klat­ko­wym body 5d mk2. Jest ide­al­ny. Kupio­ny jakoś na prze­ło­mie grud­nia 2015 i stycz­nia 2016. Od kil­
450
Okazyjnie Sony z3
Sprze­dam sony xpe­rie z3 oka­zyj­nie gdyz zgu­bi­lam pudel­ko jed­nak doda­je zastep­cze pudel­ko kto­re wysta­wi­lo mi sony bez papie­row zosta­ly zgu­bio­ne pod­czas prze­pro­wadz­ki sprze­da­je sam tele
370
Nowy Router Wi Fi
Witam! Sprze­dam nowy router D-LINK DWR-921. Zaku­pio­ny 08.2016r. Nowy, pod­łą­czo­ny raz do kom­pu­te­ra. Nie posia­da żad­ny­ch wad, ani rys. Wszyst­ko w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu, peł­ny kom­plet do
450
Okazyjnie Sony z3
Sprze­dam sony xpe­rie z3 oka­zyj­nie gdyz zgu­bi­lam pudel­ko jed­nak doda­je zastep­cze pudel­ko kto­re wysta­wi­lo mi sony bez papie­row zosta­ly zgu­bio­ne pod­czas prze­pro­wadz­ki sprze­da­je sam tele
2900
Obiektyw Tamron 24–70 f/2.8 ...
Do sprze­da­nia ostat­ni ele­ment moje­go sys­te­mu Canon. Obiek­tyw pra­co­wał z peł­no­klat­ko­wym body 5d mk2. Jest ide­al­ny. Kupio­ny jakoś na prze­ło­mie grud­nia 2015 i stycz­nia 2016. Od kil­
370
Nowy Router Wi Fi
Witam! Sprze­dam nowy router D-LINK DWR-921. Zaku­pio­ny 08.2016r. Nowy, pod­łą­czo­ny raz do kom­pu­te­ra. Nie posia­da żad­ny­ch wad, ani rys. Wszyst­ko w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu, peł­ny kom­plet do
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy