Fotografia Ilość ogłoszeń: 1

2900
Obiektyw Tamron 24–70 f/2.8 ...
Do sprze­da­nia ostat­ni ele­ment moje­go sys­te­mu Canon. Obiek­tyw pra­co­wał z peł­no­klat­ko­wym body 5d mk2. Jest ide­al­ny. Kupio­ny jakoś na prze­ło­mie grud­nia 2015 i stycz­nia 2016. Od kil­
2900
Obiektyw Tamron 24–70 f/2.8 ...
Do sprze­da­nia ostat­ni ele­ment moje­go sys­te­mu Canon. Obiek­tyw pra­co­wał z peł­no­klat­ko­wym body 5d mk2. Jest ide­al­ny. Kupio­ny jakoś na prze­ło­mie grud­nia 2015 i stycz­nia 2016. Od kil­
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy