Sprzęt komputerowy i tablety Ilość ogłoszeń: 4

35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
790
Płyta główna z procesorem +...
Witam, Mam do sprze­da­nia pły­tę głów­ną o para­me­tra­ch widocz­ny­ch na zdję­ciu , pro­ce­sor AMD FX 6350 6-rdze­nio­wy 3,9 ghz , 2x8GB RAM 1333 mhz . Wszyst­ko w peł­ni spraw­ne. Pro­ce­sor nie ma ch
35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
790
Płyta główna z procesorem +...
Witam, Mam do sprze­da­nia pły­tę głów­ną o para­me­tra­ch widocz­ny­ch na zdję­ciu , pro­ce­sor AMD FX 6350 6-rdze­nio­wy 3,9 ghz , 2x8GB RAM 1333 mhz . Wszyst­ko w peł­ni spraw­ne. Pro­ce­sor nie ma ch
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy