Sprzęt komputerowy i tablety Ilość ogłoszeń: 3

365
Laptop Acer 6930g (Windows 7) ...
Do sprze­da­nia lap­top Acer Aspi­re 6930g w kon­fi­gu­ra­cji: - pro­ce­sor Intel Core 2 Duo T5800 2 x 2.00 GHz – pamięć 2 GB DDR 2 – kar­ta gra­ficz­na NVi­dia GeFor­ce 9300 – dysk 250 GB&nbs
35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
365
Laptop Acer 6930g (Windows 7) ...
Do sprze­da­nia lap­top Acer Aspi­re 6930g w kon­fi­gu­ra­cji: - pro­ce­sor Intel Core 2 Duo T5800 2 x 2.00 GHz – pamięć 2 GB DDR 2 – kar­ta gra­ficz­na NVi­dia GeFor­ce 9300 – dysk 250 GB&nbs
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy