Hobby i rekreacja Ilość ogłoszeń: 6

250
1000
Wycieczka Puchar Świata w sko...
Odsprze­dam wyjazd dla dwó­ch osób na Puchar Świa­ta w sko­ka­ch nar­ciar­ski­ch Słowenia/Planica za jedy­ne 1000 zł. Koszt wyciecz­ki to 1607 zł. Odsprze­da­ję z powo­du ope­ra­cji któ­ra odbę­dzie się
0 zł
Oddam kotkę w dobre ręc...
Pil­nie poszu­ku­je­my domu dla naszej dwu­let­niej kot­ki Fel­ci. Koci­ca jest zadba­na, wyste­ry­li­zo­wa­na. Nie­ste­ty musi­my ją oddać ponie­waż oka­za­ło się, że nasz naj­młod­szy czło­nek rod
1999 PLN do negocjacji
Atlas wielofunkcyjny inSPORTli...
Atlas wie­lo­funk­cyj­ny inSPOR­Tli­ne Bio For­ce – SPRZĘT PRZYWIEZIONY Z USA. Stan oce­nia­my na 4+. Cena nowe­go sprzę­tu 3000 PLN.   DOWÓZ GRATIS – sprzęt zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w Pabia­
30
Strój do karate kimono
Do sprze­da­nia strój do kara­te oraz ręka­wi­ce. Strój kom­plet­ny z bia­łym pasem. Uży­wa­ne przez dziec­ko 8 lat. Nogaw­ki były za dłu­gie i musia­łem je wywi­nąć :). Stan bar­dzo dobry.
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy