Hobby i rekreacja Ilość ogłoszeń: 16

140
Buty narciarskie Salomon Evolu...
Witam! Mam do zaofe­ro­wa­nia buty nar­ciar­skie mar­ki Salo­mon Evo­lu­tion 8.0 . Wymia­ry pro­du­cen­ta: 335/26,5. Dłu­go­ść sko­ru­py L= 302, wyso­ko­ść- 33,5 cm. Klam­ry kom­plet­ne i spraw­ne. Wkł
130
Torba podróżna ( czarna, fio...
Witam. Ofe­ru­je dwie tor­by podróż­ne w kolo­ra­ch czar­nym i fio­le­to­wym o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść- 80 cm Sze­ro­ko­ść- 50 cm Głę­bo­ko­ść- 30 cm Tor­by zosta­ły uży­te dwu­kr
250
Kurtka męska spyder xl 5...
Sprze­da­ję uży­wa­ną męską kurt­kę nar­ciar­ską mar­ki SPYDER roz­mia­rze XL / 54 w kolo­rze biało/czerwono/ bor­do­wym. Kurt­ka jest w ide­al­nym sta­nie. Posia­da odbla­ski, regu­lo­wa­ne man­kie
50zł
koszulka as monaco
witam. posia­dam do sprze­da­nia ory­gi­nal­ną koszul­ke AS MONACO fir­my puma. Roz­miar L , 100%poliester
10zł
zapalniczka
witam. sprze­dam nowa zapal­nicz­ka ben­zy­no­wa tri­star. posia­dam trzy sztu­ki, cena za sztu­ke 10zł
10zł
getry piłkarskie
witam. sprze­dam nowe getry pił­kar­skie fir­my tico.
25zł
Umbro korki
witam. sprze­dam  buty  pił­kar­skie  fir­my  umbro  model  50FIFTY, buty w bar­dzo  dobrym  sta­nie. roz­miar 40
dwie siostrzyczki tylko do wsp...
“ADOPTUJ KOTA nie tyl­ko NA JESIENNE I ZIMOWE CHŁODY ale NA CAŁE ŻYCIE!”: SIOSTRY! “Pamię­taj, że ten, kto żyje bli­sko stud­ni, nie zazna pra­gnie­nia, a ta, któ­ra ma obok sie­bie sio­strę, nie p
shih-tzu
Mobi uro­dził się 28.02.2015r posia­da Rodo­wód. Pie­sek pozna kole­żan­kę i zosta­nie tatusiem.Zainteresowanych pro­szę o kon­takt. 508315726
20
Organizacja i Zarządzanie Tur...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Orga­ni­za­cja i Zarzą­dza­nie Tury­sty­ką w Pol­sce Autor: Jacek Borzysz­kow­ski Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. U
4
5 filmów dvd i vcd – nowe ...
Mam do sprze­da­nia 5 fil­mów: 1. Podró­że Guli­we­ra (VCD) 2. Zie­lo­na Mila (3xVCD) 3. Zły Porucz­nik (DVD) 4. Artur i Minim­ki (DVD) 5. Kill Bill (DVD) Wszyst­kie fil­my są nowe, zafo­lio­wa­ne (ide­al­ne
20
Zarządzanie Organizacją Tury...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Zarzą­dza­nie Orga­ni­za­cją Tury­stycz­ną Autor: Jerzy Kowal­czyk Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. Uży­łem z niej
20
Zarządzanie Organizacją Tury...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Zarzą­dza­nie Orga­ni­za­cją Tury­stycz­ną Autor: Jerzy Kowal­czyk Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. Uży­łem z niej
10zł
zapalniczka
witam. sprze­dam nowa zapal­nicz­ka ben­zy­no­wa tri­star. posia­dam trzy sztu­ki, cena za sztu­ke 10zł
25zł
Umbro korki
witam. sprze­dam  buty  pił­kar­skie  fir­my  umbro  model  50FIFTY, buty w bar­dzo  dobrym  sta­nie. roz­miar 40
130
Torba podróżna ( czarna, fio...
Witam. Ofe­ru­je dwie tor­by podróż­ne w kolo­ra­ch czar­nym i fio­le­to­wym o wymia­ra­ch: Wyso­ko­ść- 80 cm Sze­ro­ko­ść- 50 cm Głę­bo­ko­ść- 30 cm Tor­by zosta­ły uży­te dwu­kr
shih-tzu
Mobi uro­dził się 28.02.2015r posia­da Rodo­wód. Pie­sek pozna kole­żan­kę i zosta­nie tatusiem.Zainteresowanych pro­szę o kon­takt. 508315726
przygarnij Manię i Franię na...
AKCJA: “ADOPTUJ KOTA NA JESIENNE I ZIMOWE CHŁODY I…. NA CAŁE ŻYCIE!”: Sio­strzycz­ki Mania i Fra­nia to week­en­do­wo-wio­sen­ne dziew­czy­ny 🙂 Bo wła­śnie 2.V w cza­sie dłu­gie­go week
10
Power Play – nowa płyta cd ...
Mam do sprze­da­nia naj­now­szą pły­tę zespo­łu POWER PLAY, któ­re­go nie trze­ba przed­sta­wiać fanom muzy­ki disco. Ory­gi­nal­na folia – ide­al­ny pomy­sł na pre­zent. Na pły­cie znaj­du­je
20
Organizacja i Zarządzanie Tur...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Orga­ni­za­cja i Zarzą­dza­nie Tury­sty­ką w Pol­sce Autor: Jacek Borzysz­kow­ski Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. U
250
Kurtka męska spyder xl 5...
Sprze­da­ję uży­wa­ną męską kurt­kę nar­ciar­ską mar­ki SPYDER roz­mia­rze XL / 54 w kolo­rze biało/czerwono/ bor­do­wym. Kurt­ka jest w ide­al­nym sta­nie. Posia­da odbla­ski, regu­lo­wa­ne man­kie
50zł
koszulka as monaco
witam. posia­dam do sprze­da­nia ory­gi­nal­ną koszul­ke AS MONACO fir­my puma. Roz­miar L , 100%poliester
30
I Love Film – Marek Sierocki...
Mam do sprze­da­nia wspa­nia­łe wyda­nie “Marek Sie­roc­ki przed­sta­wia: I LOVE FILM”. W pudeł­ku znaj­du­ją się 2 pły­ty CD z 37 hita­mi fil­mo­wy­mi. Wśród nich m.in. Whit­ney Houston, Celi­ne Dion
10zł
getry piłkarskie
witam. sprze­dam nowe getry pił­kar­skie fir­my tico.
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy