Ksiażki Ilość ogłoszeń: 2

20
Organizacja i Zarządzanie Tur...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Orga­ni­za­cja i Zarzą­dza­nie Tury­sty­ką w Pol­sce Autor: Jacek Borzysz­kow­ski Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. U
20
Zarządzanie Organizacją Tury...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Zarzą­dza­nie Orga­ni­za­cją Tury­stycz­ną Autor: Jerzy Kowal­czyk Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. Uży­łem z niej
20
Zarządzanie Organizacją Tury...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Zarzą­dza­nie Orga­ni­za­cją Tury­stycz­ną Autor: Jerzy Kowal­czyk Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. Uży­łem z niej
20
Organizacja i Zarządzanie Tur...
Mam do sprze­da­nia książ­kę: Orga­ni­za­cja i Zarzą­dza­nie Tury­sty­ką w Pol­sce Autor: Jacek Borzysz­kow­ski Wydaw­ca: CeDe­Wu Książ­kę potrze­bo­wa­łem do napi­sa­nia pra­cy inży­nier­skiej. U
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy