Zwierzaki Ilość ogłoszeń: 4

0 zł
Oddam kotkę w dobre ręc...
Pil­nie poszu­ku­je­my domu dla naszej dwu­let­niej kot­ki Fel­ci. Koci­ca jest zadba­na, wyste­ry­li­zo­wa­na. Nie­ste­ty musi­my ją oddać ponie­waż oka­za­ło się, że nasz naj­młod­szy czło­nek rod
shih-tzu
Mobi uro­dził się 28.02.2015r posia­da Rodo­wód. Pie­sek pozna kole­żan­kę i zosta­nie tatusiem.Zainteresowanych pro­szę o kon­takt. 508315726
przygarnij Manię i Franię na...
AKCJA: “ADOPTUJ KOTA NA JESIENNE I ZIMOWE CHŁODY I…. NA CAŁE ŻYCIE!”: Sio­strzycz­ki Mania i Fra­nia to week­en­do­wo-wio­sen­ne dziew­czy­ny 🙂 Bo wła­śnie 2.V w cza­sie dłu­gie­go week
a może podarujesz ciepłe mie...
Tutaj wpi­sz tre­ść ogło­sze­nia­wi­tam , szu­ka­my dom­ku dla dwó­ch mło­dy­ch ‚oswo­jo­ny­ch kotek-Mamu­si i Tosi.KOTKI moga byc adop­to­wa­ne osobno,nie szu­ka­my dla nich wspól­ne­go domu. M
shih-tzu
Mobi uro­dził się 28.02.2015r posia­da Rodo­wód. Pie­sek pozna kole­żan­kę i zosta­nie tatusiem.Zainteresowanych pro­szę o kon­takt. 508315726
przygarnij Manię i Franię na...
AKCJA: “ADOPTUJ KOTA NA JESIENNE I ZIMOWE CHŁODY I…. NA CAŁE ŻYCIE!”: Sio­strzycz­ki Mania i Fra­nia to week­en­do­wo-wio­sen­ne dziew­czy­ny 🙂 Bo wła­śnie 2.V w cza­sie dłu­gie­go week
0 zł
Oddam kotkę w dobre ręc...
Pil­nie poszu­ku­je­my domu dla naszej dwu­let­niej kot­ki Fel­ci. Koci­ca jest zadba­na, wyste­ry­li­zo­wa­na. Nie­ste­ty musi­my ją oddać ponie­waż oka­za­ło się, że nasz naj­młod­szy czło­nek rod
a może podarujesz ciepłe mie...
Tutaj wpi­sz tre­ść ogło­sze­nia­wi­tam , szu­ka­my dom­ku dla dwó­ch mło­dy­ch ‚oswo­jo­ny­ch kotek-Mamu­si i Tosi.KOTKI moga byc adop­to­wa­ne osobno,nie szu­ka­my dla nich wspól­ne­go domu. M
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy