Motoryzacja Ilość ogłoszeń: 68

2700
Skoda Felicia 1999 r.
DO SPRZEDANIA ! SKODA FELICJA  ’’wer­sja Per­fect  Hatch­back” –  rok pro­duk­cji 1999 1.3 MPi,  moc 68 KM,  pojem­no­ść sil­ni­ka 1289 cm3 Prze­bieg 210 tys. Km Wypo­sa­że
1200
Sprzedam Daewoo Matiz
Sprze­dam Daewoo Matiz: -wer­sja Impuls -2002r (pierw­sza reje­stra­cja 2003) -sil­nik 0,8i -prze­bieg 120tyś -wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy -cen­tral­ny zamek -elek­trycz­ne przed­nie szy­by -śmi­ga
2000
sprzedam Ford Ka
Sprze­dam Ford Ka 1.3, 1998r.wspomaganie,centralny zamek,mały przebieg,stan bar­dzo dobry, 2000 do nego­cja­cji! 695–459-128 Łask
Sprzedam Mitsubishi Space Star...
DO SPRZEDANIA Mit­su­bi­shi Spa­ce Star 2014 rok Sil­nik 1.0 ben­zy­na 71 KM 28 tys. prze­bie­gu Bez­wy­pad­ko­wy Ser­wi­so­wa­ny w salo­nie Mit­su­bi­shi Wypo­sa­że­nie: ABS ASR (kon­tro­
17500 do negocjacji
Peugeot 307
Auto kupio­ne w salo­nie, pierw­szy wła­ści­ciel, pano­ra­micz­ny dach, kli­ma­ty­za­cja dwu­stre­fo­wa, tem­po­mat, relin­gi dacho­we, radio CD, przed­nie szy­by elek­trycz­ne. Kolor gra­nat meta­lik. P
4500
opel vectra b 2.0 dti
Ofe­ru­ję do sprze­da­nia Opla Vec­trę B po liftin­gu z sil­ni­kiem 2.0DTI o mocy 101km. Auto zadba­ne oraz doin­we­sto­wa­ne. Samo­chód pro­wa­dzi się bez zastrze­żeń, bar­dzo pakow­ne i dobre na dale­ki
1100 zł
Skoda felicia 1.3 mpi b+g
Witam, mam na sprze­daż sko­dę feli­cię z sil­ni­kiem 1.3 mpi ben­zy­na plus gaz. Auto spraw­ne, pod­ło­ga zdro­wa, zawie­sze­nie dobre, odpa­la i jeź­dzi. Auto nigdy nie zawio­dło, zawsze dowo­zi gdzie trze
7500zł
Volkswagen Polo 2004r
Volks­wa­gen Polo z 2004r. Jestem pierw­szym wła­ści­cie­lem w Pol­sce od 2009r. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji i ser­wi­so­wa­ne. W 2015r zosta­ły wymie­nio­ne: hamul­ce, przed­nie amor­ty­za­to­ry z
1100
Motorower komar
Mam do sprze­da­nia moto­ro­wer komar sprawn . Pierw­szy wła­ści­ciel .Bie­gi w nodze. Tel. 503940374
9500
Skoda Octavia Kombi 1.8 T,&nbs...
Witam, sprze­dam auto Sko­da Octa­via 2000r. stan bar­dzo dobry, na dziś nie ma w nim nic do zro­bie­nia, wszyst­ko jest spraw­ne. Auto­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów w bar­dzo dobrym sta­nie, w zawie­sze­niu nic
199 zł
Kurtka motocyklowa Bering M z ...
Sprze­dam mało uży­wa­ną kurt­kę moto­cy­klo­wą fir­my Bering, roz­miar M, ochra­nia­cze na łok­cie, bar­ki i krę­go­słup, posia­da wypi­na­ną pod­pin­kę oraz kie­sze­nie zew i wewn. na oso­bę 170
200 zl
Zderzak przedni Fiat Punto&nbs...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
150
Zderzak metalowy Fiat 126 ...
witam. Ofe­ru­je meta­lo­wy zde­rzak do fia­ta 126 z 1976. Zde­rzak w sta­nie dobrym do ponow­ne­go pochro­mo­wa­nia. Zestaw zawie­ra śru­by do zamo­co­wa­nia go na samo­cho­dzie. Moż­li­wa wysył­ka pocz
9500
Yamaha yzf r6 2002
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
6500
VW <...
Nie­ste­ty nad­sze­dł moment, kie­dy musi­my roz­stać się z busem, któ­ry prze­żył z nami wie­le nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód. VW LT kupi­li­śmy i prze­ro­bi­li­śmy z myślą o podró­żo­wa­niu po
35 900 zł (do negocjacji)
VW G...
Witam, Do sprze­da­nia mam Gol­fa VI w boga­tej wer­sji wypo­sa­że­nia HIGHLINE z dodat­ko­wy­mi pakie­ta­mi. Samo­chód pocho­dzi z Pol­skie­go Salo­nu (Bed­na­rek Łódź) – i jestem jego pierw­szym i jed
7500zł
Volkswagen Polo 2004r
Volks­wa­gen Polo z 2004r. Jestem pierw­szym wła­ści­cie­lem w Pol­sce od 2009r. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji i ser­wi­so­wa­ne. W 2015r zosta­ły wymie­nio­ne: hamul­ce, przed­nie amor­ty­za­to­ry z
10 500 PLN
Toyota Aygo
Sprze­dam toyo­tę aygo z eko­no­micz­nym sil­ni­kiem die­sla 1.4 HDI, 2007r. (153 000 km). Auto jest w cią­głej eks­plo­ata­cji wszyst­kie napra­wy i ser­wi­sy robio­ne są na czas. Samo­chód nie wyma­ga ża
150
tłumik Suzuki
witam. Ofe­ru­je tłu­mik do suzu­ki gsx 750 98–03 26E1. Stan dobry. Odbiór oso­bi­sty lub wysył­ka pocz­tą po uzgod­nie­niu telefonicznym(513507696). Zapra­szam do kup­na.
3200
Sprzedam peugeota 306
Sprze­dam peu­ge­ota 306 2.0HDI kom­bi rok 2001 wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 664086280
1500
Sprzedam pasata b3
Witam.  Sprze­dam Pas­sa­ta b3 4.el szy­by El. I pod­grze­wa­ne luster­ka Szy­ber­da­ch Cen­tral­ny zamek z pilo­tem Itp Wię­cej infor­ma­cji udzie­lę pod nr tel 604 14 20 97
4300
Sprzedam opel omega kombi 2.5v...
Sprze­dam ome­ga 2.5v6 r 2000. Autko na cho­dzie. Jest w nim pare rze­czy do zro­bie­nia. Info przez tel. 500252004
8500
Sprzedam Opel Corsa C
Sprze­dam Opla Cor­se z bar­dzo dobrym sil­ni­kiem 1.7DTI (Isu­zu) o mocy 75km któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą dyna­mi­ka małym spa­la­niem i nie zawod­no­ścią. Cor­sa jest bez­wy­pad­ko­
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy