Motoryzacja Ilość ogłoszeń: 63

1500
Skoda Felicia GLXi, auto z dus...
Sprze­dam moją zie­lo­ną “tor­pe­dę” 🙂 Sko­dę posia­dam 8 lat, jestem jej dru­gim wła­ści­cie­lem. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji do grud­nia 2016 r., w Syl­we­stra kupi­li­śmy więk­sze aby p
2000z
Opel Vectra B sedan 1.8
Sprze­dam Opla Vec­trę B sedan 1997 r ben­zy­na + gaz w tym roku( jak co roku ) byli­śmy nim nad morzem .Nie chcę w nie­go inwe­sto­wać bo kupu­je­my coś innego.Na 37 litrów gazu prze­jeż­dża w mie­ście oko­
6000
Audi
* Aukcja grzecz­no­ścio­wa * Witam Witam Mam do sprze­da­nia Audi A6 C5 z sil­ni­kiem 2.5 tdi (150km) Sil­nik rów­no pracuje.Samochód ma w mia­rę duży przebieg(400200), ale jest to Die­sel to auto jeź­dzi, poza t
11700
VW <...
Sprze­dam niepowtarzalnego,bardzo zadba­ne­go VW Bora z ostat­niej serii nie­za­wod­ny­ch i oszczęd­ny­ch samo­cho­dów. Bora mimo swo­je­go wie­ku jest w sta­nie ide­al­nym. W cią­gu użyt­ko­wa­nia prze­
250
2 Opony letnie Continental 215...
Witam. Ofe­ru­je 2 opo­ny let­nie Con­ti­nen­tal 215x60x16” 99V( pro­duk­cja por­tu­gal­ska). Rok pro­duk­cji 2010. Wyso­ko­ść bież­ni­ka 4 mm. Opo­ny są w sta­nie dobrym: nie ścią­ga­ją i nie mają
350
2 Opony letnie Good Year 235x4...
Witam. Ofe­ru­je 2 opo­ny let­nie mar­ki Good Year(produkcja niemiecka).Opony są identyczne.Rozmiar opon 235x45x17″ Y 97 , rok pro­duk­cji 2009. Wyso­ko­ść bież­ni­ka 6 mm. Stan oce­niam na dobry. Nie ścią­ga
9500
Yamaha YZF<...
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
280
Bagażnik rowerowy
Witam! Ofe­ru­je solid­ny dwu­sta­no­wi­sko­wy bagaż­nik rowe­ro­wy moco­wa­ny na hak pojaz­du. Bagaż­nik jest ocyn­ko­wa­ny ze stan­dar­do­wą wtycz­ką. Oświe­tle­nie w peł­ni sprawne.Możliwość re
1000zł
Mitsubishi Space Star 1.3 po k...
Witam Mam do sprze­da­nia samo­chód Mit­su­bi­shi Spa­ce Star z roku 1999. Sil­nik 1.3 ben­zy­na. Auto jest po koli­zji. Sil­nik wyglą­da na cały ale mecha­ni­kiem nie jestem. Resz­ta do oce­ny na miej­scu. Ce
5000
Opel Vecrta B polift 2000 Dies...
Witam, mam do sprze­da­nia opla vec­trę b z roku 2000, 2.0 DTI o mocy 101 koni. Auto w peł­ni spraw­ne mecha­nicz­nie, wszyst­ko wymie­nia­ne na czas, dłu­gie opła­ty bo prze­gląd do listo­pa­da, oc do paź­dz
4500
Peugeot sprzedam
Sprze­dam peu­ge­ot 206 die­sel kli­ma cen­tral­ny zamek wspo­ma­ga­nie elek­trycz­ne szy­by wymie­nio­ny roz­rząd nowe świe­ce bel­ka po rege­ne­ra­cji ubez­pie­cze­nie oraz prze­gląd waż­ne do sierp
2500
Peugeot 106 1.0 Intinea
Samo­cho­dzik mimo swo­ich lat nigdy mnie nie zawio­dl wizu­al­nie bar­dzo ład­ny, mecha­nicz­nie wszyst­ko zro­bio­ne: roz­rzad wymie­nio­ny 10000 tysie­cy temu, zawie­sze­nie rok temu,wszystkie fil­try na bi
9500
Yamaha YZF<...
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
8700
Yamaha Fazer 600 Salon Polska
Witam do sprze­da­ży moto­cy­kl zaku­pio­ny w Pol­skim salo­nie. Zadba­ny z udo­ku­men­to­wa­nym prze­bie­giem. Stan bar­dzo dobry.  Wie­cej pod tel. 790 216 555
11700
VW <...
Sprze­dam niepowtarzalnego,bardzo zadba­ne­go VW Bora z ostat­niej serii nie­za­wod­ny­ch i oszczęd­ny­ch samo­cho­dów. Bora mimo swo­je­go wie­ku jest w sta­nie ide­al­nym. W cią­gu użyt­ko­wa­nia prze­
6 000,00
Toyota Corolla 1998
Witam. Do sprze­da­nia Toyo­ta Corol­la. Rok pro­duk­cji 1998. Gara­żo­wa­na. 5 drzwi. Hatch­back. Stan ide­al­ny.
200zł
Sprzedam zderzak do Fiata ...
Witam! Mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni do Fia­ta Pun­to 2 (nowy i świe­żo malo­wa­ny) Cena 200 zł.
4250
Sprzedam samochód
sprze­dam samo­chód Mit­su­bi­shi Spa­ce Star rok 2001,sprowadzony do kra­ju w 2009r.Badania tech­nicz­ne waż­ne do 2017r.pazdziernik.Dwa kom­ple­ty kół,więcej info na e-mail lub tel.
3.000,00
Sprzedam Peugeot 306
rok pro­duk­cji 1999, bez­wy­pad­ko­wy, z salo­nu w Pol­sce, II-gi wła­ści­ciel, nie­za­wod­ny przez 12 lat, ABS, elek­trycz­ne luster­ka i przed­nie szy­by, radio, regu­lo­wa­na kie­row­ni­ca, pra­wy pr
4500 zł do negocjacji
Sprzedam Opla Sintra 7osobowy
Mam na sprze­da­nie Opla Sin­tre z  1997 roku Sil­nik 2.2 ben­zy­na. Zawie­sze­nie dobre nic nie puka ‚wnę­trze czy­ste posia­da nor­mal­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia wizu­al­nie jak na zdjęciach.Ubezpiecz
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy