Motoryzacja Ilość ogłoszeń: 80

2200
Skuter Kymco Agility 50
Sprze­dam sku­ter KYMCO Agi­li­ty 50! Rok pro­duk­cji: 2007- pierw­szy wła­ści­ciel, sku­ter kupio­ny w salo­nie. Prze­bieg: 28 817km. Ubez­pie­cze­nie do 28.06.2017r. Prze­gląd waż­ny do 01.04.2018
1500
Renault Clio I 1.2 Benzyna 96r...
Jak w tema­cie sprze­da­je moje Clio  Spa­la­nie ok. 6l /100   tra­sa: 4l/100. Oc czer­wiec, pt listo­pad. Wady: do pospa­wa­nia wyde­ch i do wymia­ny łoży­sko w przed­nim pra­wym kole.
22100
Sprzedam Hyundaia i30 Climatro...
Witam posia­dam do sprze­da­nia Hyun­da­ia i30 sw 1600 crdi 90km (bez dpf-u i dwu masy ), Auto pocho­dzi z pol­skie­go salonu,1 wła­ści­ciel 2009/10 biały.Sprzedaje wła­ści­ciel, auto posia­da boga­te wypo­sa­
4200
Mercedes A- klasa, cena do neg...
Witam, sprze­dam Mer­ce­de­sa A-kla­sę 1999 rok. Auto jest w dobrym sta­nie tech­nicz­nym, wymie­nio­ne zosta­ły hamul­ce, a tak­że hamu­lec ręcz­ny. Sprze­glo i skrzy­nia bie­gów w dobrym sta­nie. Zaw
12 500 zł
Sprzedam Mazdę 6
Witam. Mam do sprze­da­nia Maz­dę 6 2.0citd kom­bi z prze­bie­giem 173 tyś.km. Samo­cho­dem jeż­dżę od 7 lat. Auto jest w super sta­nie tech­nicz­nym i wizu­al­nym gdyż wszyst­kie wymia­ny i ewen­tu­al
2300
Opel Vectra B 1.6
Sprze­dam Opel Vec­tra B 1997/98r 1.6 8V, 75 KM, ben­zy­na Prze­bieg 240 tys. prze­gląd do 12/2017 tel. 506 350 086 Pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny po godzi­nie  14.00
6900
Citroen c2
Witam Mam do sprzedania Citroen C2 z ekonomicznym-oszczędnym silnikiem 1,1 . Samochód świeżo sprowadzony. Stan oceniam na bardzo dobry wnętrze zadbane w fajnej kolorystyce , karoseria bez rdzy, silnik pracuje bez zarzutów, w
1500
Sprzedam pasata b3
Witam.  Sprze­dam Pas­sa­ta b3 4.el szy­by El. I pod­grze­wa­ne luster­ka Szy­ber­da­ch Cen­tral­ny zamek z pilo­tem Itp Wię­cej infor­ma­cji udzie­lę pod nr tel 604 14 20 97
999
silnik Alfa Romeo 1.8 
Sprze­dam spraw­ny sil­nik od Alfy Romeo 156, prze­bieg oko­ło 180 tyś. cena do nego­cja­cji. Posia­dam tak­że skrzy­nie bie­gów, alter­na­tor po rege­ne­ra­cji, sprę­żar­ke kili­my, pół­osie i inn
3200
Sprzedam peugeota 306
Sprze­dam peu­ge­ota 306 2.0HDI kom­bi rok 2001 wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 664086280
3200
Opel Corsa 1.2
Witam. Mam na sprze­daż auto mar­ki Opel Cor­sa, sil­nik 1.2 Prze­gląd waż­ny do 16.04.2017 , OC waż­ne do 31.05.2017 Stan tech­nicz­ny pojaz­du oce­niam na bar­dzo dobry. Samo­chód jest wypo­sa­żo­ny w
14000
BMW ...
Witam mam do zaofe­ro­wa­nia bar­dzo ład­ne, zadba­ne BMW e46 2002r Touring 320D Die­sel 150KM Wer­sja Poli­fto­wa. Sil­nik na łań­cusz­ku roz­rzą­du, bez­ko­li­zyj­ny. Jestem oso­bą pry­wat­ną, posia­
9500
Yamaha YZF<...
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
8700
Yamaha Fazer 600 Salon Polska
Witam do sprze­da­ży moto­cy­kl zaku­pio­ny w Pol­skim salo­nie. Zadba­ny z udo­ku­men­to­wa­nym prze­bie­giem. Stan bar­dzo dobry.  Wie­cej pod tel. 790 216 555
8500
VW P...
Na sprze­daż VW Pas­sat B5FL z 2002r. Samo­chód w rodzi­nie od 7 lat, bar­dzo zadba­ny, wszyst­kie wymia­ny zawsze wyko­ny­wa­ne na bie­żą­co. Na ten moment nie ma potrze­by nic przy nim robić. Roz­rząd był w
11700
VW <...
Sprze­dam niepowtarzalnego,bardzo zadba­ne­go VW Bora z ostat­niej serii nie­za­wod­ny­ch i oszczęd­ny­ch samo­cho­dów. Bora mimo swo­je­go wie­ku jest w sta­nie ide­al­nym. W cią­gu użyt­ko­wa­nia prze­
6 000,00
Toyota Corolla 1998
Witam. Do sprze­da­nia Toyo­ta Corol­la. Rok pro­duk­cji 1998. Gara­żo­wa­na. 5 drzwi. Hatch­back. Stan ide­al­ny.
200zł
Sprzedam zderzak do Fiata ...
Witam! Mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni do Fia­ta Pun­to 2 (nowy i świe­żo malo­wa­ny) Cena 200 zł.
4250
Sprzedam samochód
sprze­dam samo­chód Mit­su­bi­shi Spa­ce Star rok 2001,sprowadzony do kra­ju w 2009r.Badania tech­nicz­ne waż­ne do 2017r.pazdziernik.Dwa kom­ple­ty kół,więcej info na e-mail lub tel.
3200
Sprzedam peugeota 306
Sprze­dam peu­ge­ota 306 2.0HDI kom­bi rok 2001 wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 664086280
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy