Motoryzacja Ilość ogłoszeń: 65

5 500 zł (do negocjacji)
Sprzedam Renault Laguna2 1.9 d...
Sprze­dam Renault Lagu­na2 1.9 dci 2003r. Stan: uży­wa­ny Rok pro­duk­cji: 2003r. Prze­bieg: 217 000 Pojem­no­ść sil­ni­ka (cm3): 1870,00 Moc (KM): 120 (88,00 KW) Rodzaj pali­wa: die­sel Nad­wo­zie
16000
Peugeot 307
Auto kupio­ne w salo­nie, pierw­szy wła­ści­ciel, pano­ra­micz­ny dach, kli­ma­ty­za­cja dwu­stre­fo­wa, tem­po­mat, relin­gi dacho­we, radio CD, przed­nie szy­by elek­trycz­ne. Kolor gra­nat meta­lik. P
1250
Sprzedam matiza
Witam, mam do sprze­da­nia samo­chód mar­ki Daewoo Matiz wer­sji Top.Samochód na cho­dzie, jeź­dzi bez zarzu­tów. Auto posia­da el. Szy­by przed­nie, wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy. Prze­gląd waż­ny do czerw
33 000
Golf
Witam, Do sprze­da­nia mam Gol­fa VI w boga­tej wer­sji wypo­sa­że­nia HIGHLINE z dodat­ko­wy­mi pakie­ta­mi. Samo­chód pocho­dzi z Pol­skie­go Salo­nu (Bed­na­rek Łódź) – i jestem jego pierw­szym i jed
8900
Yamaha yzf r6 2002
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
900
Motorower komar
Mam do sprze­da­nia moto­ro­wer komar spraw­ny . Pierw­szy wła­ści­ciel .Bie­gi w nodze. Tel. 503940374
7200
Opel Vectra B 2.6
Sprze­dam Opla Vec­tre B, któ­ra ma na pokła­dzie świet­ny sil­nik 2.6 V6 o nomi­nal­nej mocy 170KM. Przy­jem­no­ść z jaz­dy gwa­ran­to­wa­na. Sil­nik dzia­ła bez zarzu­tów, zarów­no na ben­zy­nie jak
150
tłumik Suzuki
witam. Ofe­ru­je tłu­mik do suzu­ki gsx 750 98–03 26E1. Stan dobry. Odbiór oso­bi­sty lub wysył­ka pocz­tą po uzgod­nie­niu telefonicznym(513507696). Zapra­szam do kup­na.
2400
Skoda Felicia 1999 r.
DO SPRZEDANIA ! SKODA FELICJA  ’’wer­sja Per­fect  Hatch­back” –  rok pro­duk­cji 1999 1.3 MPi,  moc 68 KM,  pojem­no­ść sil­ni­ka 1289 cm3 Prze­bieg 210 tys. Km Wypo­sa­że
4700
VW G...
Sprze­dam Volks­wa­ge­na Gol­fa z 1998 r., bia­ły, 3 drzwio­wy. Samo­chód jest w cią­gły uży­ciu, prze­gląd i OC waż­ne. Doda­ję kom­plet pra­wie nowy­ch opon let­ni­ch, zimo­we rów­nież w bar­dzo do
8500
Chevrolet Evanda 2.0 Benzyna +...
Witam! Sprze­dam pry­wat­nie bar­dzo ład­ne­go CHEVROLETA EVANDA z koń­ca 2004 roku. Pojem­no­ść 2,0 Ben­zy­na + Gaz Sekwen­cja (zało­żo­na w 2013 roku), moc 130 KM. Auto napraw­dę świet­nie wypo­sa­żo­
200 zl
Zderzak przedni Fiat Punto&nbs...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
150
Zderzak metalowy Fiat 126 ...
witam. Ofe­ru­je meta­lo­wy zde­rzak do fia­ta 126 z 1976. Zde­rzak w sta­nie dobrym do ponow­ne­go pochro­mo­wa­nia. Zestaw zawie­ra śru­by do zamo­co­wa­nia go na samo­cho­dzie. Moż­li­wa wysył­ka pocz
8900
Yamaha yzf r6 2002
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
6500
VW <...
Nie­ste­ty nad­sze­dł moment, kie­dy musi­my roz­stać się z busem, któ­ry prze­żył z nami wie­le nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód. VW LT kupi­li­śmy i prze­ro­bi­li­śmy z myślą o podró­żo­wa­niu po
4700
VW G...
Sprze­dam Volks­wa­ge­na Gol­fa z 1998 r., bia­ły, 3 drzwio­wy. Samo­chód jest w cią­gły uży­ciu, prze­gląd i OC waż­ne. Doda­ję kom­plet pra­wie nowy­ch opon let­ni­ch, zimo­we rów­nież w bar­dzo do
7500zł
Volkswagen Polo 2004r
Volks­wa­gen Polo z 2004r. Jestem pierw­szym wła­ści­cie­lem w Pol­sce od 2009r. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji i ser­wi­so­wa­ne. W 2015r zosta­ły wymie­nio­ne: hamul­ce, przed­nie amor­ty­za­to­ry z
9200zł
Toyota Yaris 1.0 Base 2004r ...
Sprze­dam Toyo­ta Yaris 1.0Base 2004r Prze­bieg 130300 i cią­gle rośnie. Auto użyt­ko­wa­ne przez kobie­tę – dojaz­dy do pra­cy. Auto ma drob­ne ska­zy lakie­ru, wgnie­ce­nia, no ale ma już swo­je lata i jes
10 500 PLN
Toyota Aygo
Sprze­dam toyo­tę aygo z eko­no­micz­nym sil­ni­kiem die­sla 1.4 HDI, 2007r. (153 000 km). Auto jest w cią­głej eks­plo­ata­cji wszyst­kie napra­wy i ser­wi­sy robio­ne są na czas. Samo­chód nie wyma­ga ża
150
tłumik Suzuki
witam. Ofe­ru­je tłu­mik do suzu­ki gsx 750 98–03 26E1. Stan dobry. Odbiór oso­bi­sty lub wysył­ka pocz­tą po uzgod­nie­niu telefonicznym(513507696). Zapra­szam do kup­na.
1200-3000
Sprzedam siewniki
Sprze­dam siew­ni­ki do nawo­zu 1 tale­rz – 1 tona  cena 1200 zł siew­nik do zbo­ża ISARIA 3 m sze­ro­ko­ści -3000 zł
5 500 zł (do negocjacji)
Sprzedam Renault Laguna2 1.9 d...
Sprze­dam Renault Lagu­na2 1.9 dci 2003r. Stan: uży­wa­ny Rok pro­duk­cji: 2003r. Prze­bieg: 217 000 Pojem­no­ść sil­ni­ka (cm3): 1870,00 Moc (KM): 120 (88,00 KW) Rodzaj pali­wa: die­sel Nad­wo­zie
4300
Sprzedam opel omega kombi 2.5v...
Sprze­dam ome­ga 2.5v6 r 2000. Autko na cho­dzie. Jest w nim pare rze­czy do zro­bie­nia. Info przez tel. 500252004
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy