Motoryzacja Ilość ogłoszeń: 39

20950
Sprzedam Hyundaia i30 Climatro...
Witam posia­dam do sprze­da­nia Hyun­da­ia i30 cw 1600 crdi 90km (bez dpf-u i dwu masy ), Auto pocho­dzi z pol­skie­go salonu,1 wła­ści­ciel 2009/10 pierw­sza rej 28.11 a po num.vin 10 bia­ły. Auto nie bra­ło udzi
8500
Sprzedam Opel Corsa C
Sprze­dam Opla Cor­se z bar­dzo dobrym sil­ni­kiem 1.7DTI (Isu­zu) o mocy 75km któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą dyna­mi­ka małym spa­la­niem i nie zawod­no­ścią. Cor­sa jest bez­wy­pad­ko­
200 zl
Zderzak przedni Fiat Punto&nbs...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
9900
sprzedam honde civic
Hon­da civic 1.4 2003 kli­ma abs srs fir­mo­we radio zimo­we opo­ny relin­gi kupio­ny w Pol­sce
1350
opel corsa
Aktu­al­ne bada­nia tech­nicz­ne i OC,do popra­wek lakierniczych,silnik i zawie­sze­nie stan dobry wię­cej postów nr.tel.501736384
300
2 Opony letnie Good Year 235x4...
Witam. Ofe­ru­je 2 opo­ny let­nie mar­ki Good Year(produkcja niemiecka).Opony są identyczne.Rozmiar opon 235x45x17” Y 97 , rok pro­duk­cji 2009. Wyso­ko­ść bież­ni­ka 6 mm. Stan oce­niam na dobry. Nie ścią­ga
230
2 Opony letnie Continental 215...
Witam. Ofe­ru­je 2 opo­ny let­nie Con­ti­nen­tal 215x60x16” 99V( pro­duk­cja por­tu­gal­ska). Rok pro­duk­cji 2010. Wyso­ko­ść bież­ni­ka 4 mm. Opo­ny są w sta­nie dobrym: nie ścią­ga­ją i nie mają
1800
Piaggio Nrg 50
Sprze­dam motor spraw­ny tyl­ko aku­mu­la­tor do wymia­ny. Motor został dwa lata temu spro­wa­dzo­ny z Nie­miec. Wię­cej infor­ma­cji pod nr tel 531901004
7000
Passat b5. 1.9. Tdi
Do sprze­da­nia pas­sat b5. 1998r z sil­ni­kiem 1.9 tdi 90km.  Manu­al­na skrzy­niw bie­gow. Auto jest bar­dzo dyna­micz­ne. W samo­cho­dzie zostal wymie­nio­ny roz­rzad pod koniec 2016r. Auto wypo­sa­żo­
3500 do negocjacji
Peugeot 206 1.9d (dw8) 2000r w...
Witam mam do sprze­da­nia Peu­ge­ota 206 sil­nik 1.9 Die­sel - rok pro­duk­cji 2000r, - auto w dobrym sta­nie tech­nicz­nym stan jak na zdję­cia­ch Małe spa­la­nie oko­ło 5l/100km Oc waż­ne do paź­dzier
16000
minikoparka madro smh400
mini­ko­par­ka madro smh400 sil­nik brig­ga and strat­tion. nr tel 881431302
200 zl
Zderzak przedni Fiat Punto&nbs...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
9500
Yamaha YZF<...
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­
6500
VW <...
Nie­ste­ty nad­sze­dł moment, kie­dy musi­my roz­stać się z busem, któ­ry prze­żył z nami wie­le nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód. VW LT kupi­li­śmy i prze­ro­bi­li­śmy z myślą o podró­żo­wa­niu po
11700
VW <...
Sprze­dam niepowtarzalnego,bardzo zadba­ne­go VW Bora z ostat­niej serii nie­za­wod­ny­ch i oszczęd­ny­ch samo­cho­dów. Bora mimo swo­je­go wie­ku jest w sta­nie ide­al­nym. W cią­gu użyt­ko­wa­nia prze­
3200
Sprzedam peugeota 306
Sprze­dam peu­ge­ota 306 2.0HDI kom­bi rok 2001 wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 664086280
1500
Sprzedam pasata b3
Witam.  Sprze­dam Pas­sa­ta b3 4.el szy­by El. I pod­grze­wa­ne luster­ka Szy­ber­da­ch Cen­tral­ny zamek z pilo­tem Itp Wię­cej infor­ma­cji udzie­lę pod nr tel 604 14 20 97
8500
Sprzedam Opel Corsa C
Sprze­dam Opla Cor­se z bar­dzo dobrym sil­ni­kiem 1.7DTI (Isu­zu) o mocy 75km któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą dyna­mi­ka małym spa­la­niem i nie zawod­no­ścią. Cor­sa jest bez­wy­pad­ko­
6500
Sprzedam lagune 2
Witam posia­dam na sprze­daż renault Lagu­na II kom­bi. 1.8 16v w ben­zy­nie. Zale­zy mi na szyb­kiej sprze­da­ży auta. Cena do nego­cja­cji. Wię­cej udzie­lę przez tele­fon 535569057
20950
Sprzedam Hyundaia i30 Climatro...
Witam posia­dam do sprze­da­nia Hyun­da­ia i30 cw 1600 crdi 90km (bez dpf-u i dwu masy ), Auto pocho­dzi z pol­skie­go salonu,1 wła­ści­ciel 2009/10 pierw­sza rej 28.11 a po num.vin 10 bia­ły. Auto nie bra­ło udzi
9900
sprzedam honde civic
Hon­da civic 1.4 2003 kli­ma abs srs fir­mo­we radio zimo­we opo­ny relin­gi kupio­ny w Pol­sce
8300
Sprzedam Forda Focusa
Sprze­dam For­da Focu­sa –WSPOMAGANIE KIEROWNICY – KLIMATYZACJA – ELEKTRYCZNE SZYBY – ABS ESP – RADIO I WIELE INNYCH Opi­sy­wa­ne auto przed­sta­wiam na zdję­cia­ch poni­żej. tech­nicz­nie s
11500
Sprzedam Chrysler Sebring
Sprze­dam Chry­sler Sebring ‚2004 r, 2,4 ben­zy­na ‚gaz ‚na bie­żą­co serwisowany,autentyczny prze­bieg 160000km bez­wy­pad­ko­wy ‚kom­pu­ter pokładowy,podgrzewane przed­nie siedzenia,fotel kie­row­cy re
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy