Osobowe Ilość ogłoszeń: 41

1500
Skoda Felicia GLXi, auto z dus...
Sprze­dam moją zie­lo­ną “tor­pe­dę” 🙂 Sko­dę posia­dam 8 lat, jestem jej dru­gim wła­ści­cie­lem. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji do grud­nia 2016 r., w Syl­we­stra kupi­li­śmy więk­sze aby p
2000z
Opel Vectra B sedan 1.8
Sprze­dam Opla Vec­trę B sedan 1997 r ben­zy­na + gaz w tym roku( jak co roku ) byli­śmy nim nad morzem .Nie chcę w nie­go inwe­sto­wać bo kupu­je­my coś innego.Na 37 litrów gazu prze­jeż­dża w mie­ście oko­
6000
Audi
* Aukcja grzecz­no­ścio­wa * Witam Witam Mam do sprze­da­nia Audi A6 C5 z sil­ni­kiem 2.5 tdi (150km) Sil­nik rów­no pracuje.Samochód ma w mia­rę duży przebieg(400200), ale jest to Die­sel to auto jeź­dzi, poza t
11700
VW <...
Sprze­dam niepowtarzalnego,bardzo zadba­ne­go VW Bora z ostat­niej serii nie­za­wod­ny­ch i oszczęd­ny­ch samo­cho­dów. Bora mimo swo­je­go wie­ku jest w sta­nie ide­al­nym. W cią­gu użyt­ko­wa­nia prze­
1000zł
Mitsubishi Space Star 1.3 po k...
Witam Mam do sprze­da­nia samo­chód Mit­su­bi­shi Spa­ce Star z roku 1999. Sil­nik 1.3 ben­zy­na. Auto jest po koli­zji. Sil­nik wyglą­da na cały ale mecha­ni­kiem nie jestem. Resz­ta do oce­ny na miej­scu. Ce
5000
Opel Vecrta B polift 2000 Dies...
Witam, mam do sprze­da­nia opla vec­trę b z roku 2000, 2.0 DTI o mocy 101 koni. Auto w peł­ni spraw­ne mecha­nicz­nie, wszyst­ko wymie­nia­ne na czas, dłu­gie opła­ty bo prze­gląd do listo­pa­da, oc do paź­dz
4500
Peugeot sprzedam
Sprze­dam peu­ge­ot 206 die­sel kli­ma cen­tral­ny zamek wspo­ma­ga­nie elek­trycz­ne szy­by wymie­nio­ny roz­rząd nowe świe­ce bel­ka po rege­ne­ra­cji ubez­pie­cze­nie oraz prze­gląd waż­ne do sierp
2500
Peugeot 106 1.0 Intinea
Samo­cho­dzik mimo swo­ich lat nigdy mnie nie zawio­dl wizu­al­nie bar­dzo ład­ny, mecha­nicz­nie wszyst­ko zro­bio­ne: roz­rzad wymie­nio­ny 10000 tysie­cy temu, zawie­sze­nie rok temu,wszystkie fil­try na bi
1600
Renault Megane Sprzedam
Sprze­dam Renault Mega­ne 1.6 benzyna/Lpg 1998 r Prze­gląd do wrze­śnia 2017 Oc do lip­ca 2017 Samo­chód ide­al­ny do jaz­dy na codzień jest wypo­sa­żo­ny w insta­la­cje gazo­wą z waż­ną homo
11700
VW <...
Sprze­dam niepowtarzalnego,bardzo zadba­ne­go VW Bora z ostat­niej serii nie­za­wod­ny­ch i oszczęd­ny­ch samo­cho­dów. Bora mimo swo­je­go wie­ku jest w sta­nie ide­al­nym. W cią­gu użyt­ko­wa­nia prze­
6 000,00
Toyota Corolla 1998
Witam. Do sprze­da­nia Toyo­ta Corol­la. Rok pro­duk­cji 1998. Gara­żo­wa­na. 5 drzwi. Hatch­back. Stan ide­al­ny.
200zł
Sprzedam zderzak do Fiata ...
Witam! Mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni do Fia­ta Pun­to 2 (nowy i świe­żo malo­wa­ny) Cena 200 zł.
4250
Sprzedam samochód
sprze­dam samo­chód Mit­su­bi­shi Spa­ce Star rok 2001,sprowadzony do kra­ju w 2009r.Badania tech­nicz­ne waż­ne do 2017r.pazdziernik.Dwa kom­ple­ty kół,więcej info na e-mail lub tel.
3.000,00
Sprzedam Peugeot 306
rok pro­duk­cji 1999, bez­wy­pad­ko­wy, z salo­nu w Pol­sce, II-gi wła­ści­ciel, nie­za­wod­ny przez 12 lat, ABS, elek­trycz­ne luster­ka i przed­nie szy­by, radio, regu­lo­wa­na kie­row­ni­ca, pra­wy pr
1500
Sprzedam Opla
  Opel Astra Kom­bi 1.4 1999 r I wła­ści­ciel  ben­zy­na – gaz prze­gląd  maj 2017  spraw­ny  TEL 603100308
1600
Sprzedam Honda Civic 96...
Witam, mam do sprze­da­nia Hon­dę Civic 96′, sedan,benzyna 90 KM. Prze­bieg 221 tyś. km Samo­chód jeź­dzi, sil­nik bez pro­ble­mów nato­mia­st jest kil­ka rze­czy do napra­wy. Przed­ni zde­rzak zali­czył k
8900
Sprzedam Bmw E 46 2.0d
Sprze­dam Bmw E 46 2.0d 136km Auto­mat z tip tro­nic Auto w sta­nie dobrym do popra­wek lakierniczych(blotnik przed­ni sko­ro­do­wa­ny oraz tyl­ne nad­ko­le zaczy­na brać) , pek­nie­ta obu­do­wa luster­ka kie­
7999
Smart 800dci 50km Skora Solar&...
Ofe­ru­je Smar­ta z 2003r w bar­dzo boga­tej wer­sji z sil­ni­kiem die­sla. Sko­rza­ne pod­grze­wa­ne fote­le , solar dach , kli­ma­ty­za­cja ( dopel­nio­na latem ) , sys­te­my kon­tro­li trak­cji z ABS ,
5999
Smart 800dci 42km Solar Dach&n...
Sprze­dam Smar­ta 800c­di z 2000r . Prze­bieg 185000km , nowe zimo­we opo­ny na swie­zo poma­lo­wa­ny­ch bia­ly­ch fel­ga­ch , elek­trycz­ne szy­by , cen­tral­ny zamek , abs , szkla­ny dach , w pel­ni auto­m
1500
Skoda Felicia GLXi, auto z dus...
Sprze­dam moją zie­lo­ną “tor­pe­dę” 🙂 Sko­dę posia­dam 8 lat, jestem jej dru­gim wła­ści­cie­lem. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji do grud­nia 2016 r., w Syl­we­stra kupi­li­śmy więk­sze aby p
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy