Osobowe Ilość ogłoszeń: 40

2700
Skoda Felicia 1999 r.
DO SPRZEDANIA ! SKODA FELICJA  ’’wer­sja Per­fect  Hatch­back” –  rok pro­duk­cji 1999 1.3 MPi,  moc 68 KM,  pojem­no­ść sil­ni­ka 1289 cm3 Prze­bieg 210 tys. Km Wypo­sa­że
1200
Sprzedam Daewoo Matiz
Sprze­dam Daewoo Matiz: -wer­sja Impuls -2002r (pierw­sza reje­stra­cja 2003) -sil­nik 0,8i -prze­bieg 120tyś -wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy -cen­tral­ny zamek -elek­trycz­ne przed­nie szy­by -śmi­ga
Sprzedam Mitsubishi Space Star...
DO SPRZEDANIA Mit­su­bi­shi Spa­ce Star 2014 rok Sil­nik 1.0 ben­zy­na 71 KM 28 tys. prze­bie­gu Bez­wy­pad­ko­wy Ser­wi­so­wa­ny w salo­nie Mit­su­bi­shi Wypo­sa­że­nie: ABS ASR (kon­tro­
4500
opel vectra b 2.0 dti
Ofe­ru­ję do sprze­da­nia Opla Vec­trę B po liftin­gu z sil­ni­kiem 2.0DTI o mocy 101km. Auto zadba­ne oraz doin­we­sto­wa­ne. Samo­chód pro­wa­dzi się bez zastrze­żeń, bar­dzo pakow­ne i dobre na dale­ki
1100 zł
Skoda felicia 1.3 mpi b+g
Witam, mam na sprze­daż sko­dę feli­cię z sil­ni­kiem 1.3 mpi ben­zy­na plus gaz. Auto spraw­ne, pod­ło­ga zdro­wa, zawie­sze­nie dobre, odpa­la i jeź­dzi. Auto nigdy nie zawio­dło, zawsze dowo­zi gdzie trze
9500
Skoda Octavia Kombi 1.8 T,&nbs...
Witam, sprze­dam auto Sko­da Octa­via 2000r. stan bar­dzo dobry, na dziś nie ma w nim nic do zro­bie­nia, wszyst­ko jest spraw­ne. Auto­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów w bar­dzo dobrym sta­nie, w zawie­sze­niu nic
5900
Ford Focus
Witam mam do sprze­da­nia For­da Focu­sa 1,8 TDCI  Die­sel  2004rok, (Salon Pol­ska) w dobrym sta­nie tech­nicz­nym i bla­char­skim. Auto do jaz­dy bez wkła­du finan­so­we­go. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUME
3500
Peugeot 206 1.1benz
Witam. Sprze­dam auto w dobrym sta­nie bla­char­skim i mecha­nicz­nym. Po wymia­nie waha­czy oraz tar­cz z klo­vka­mi z przo­du. Cos popu­ku­je z tylu .wie­cej info pod tele­fo­nem
15900
Ford Focus Mk2 gold
Witam pięk­ny Ford Focus MK2 gold z 2008 die­sel 1.8 klimatronik.czujki par­ko­wa­nia . Przy­ciem­nia­ne szyby.elektroniczne szyby.lusterka i szy­ba przed­nia pod­grze­wa­ne zapra­szam do oglę­dzin
6900
Sprzedam citroen c5 2.0 benzyn...
Sprze­dam citro­en c5 2.0 ben­zy­na kom­bi. Rok prod. 2002.Kolor jasny gra­fit sta­lo­wy. Wszyst­ko spraw­ne. Prze­glad i oc na pra­wie rok. Pneu­ma­ty­ka ok. Info pod nr. 500252004
4300
Sprzedam opel omega kombi 2.5v...
Sprze­dam ome­ga 2.5v6 r 2000. Autko na cho­dzie. Jest w nim pare rze­czy do zro­bie­nia. Info przez tel. 500252004
6500
VW <...
Nie­ste­ty nad­sze­dł moment, kie­dy musi­my roz­stać się z busem, któ­ry prze­żył z nami wie­le nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód. VW LT kupi­li­śmy i prze­ro­bi­li­śmy z myślą o podró­żo­wa­niu po
35 900 zł (do negocjacji)
VW G...
Witam, Do sprze­da­nia mam Gol­fa VI w boga­tej wer­sji wypo­sa­że­nia HIGHLINE z dodat­ko­wy­mi pakie­ta­mi. Samo­chód pocho­dzi z Pol­skie­go Salo­nu (Bed­na­rek Łódź) – i jestem jego pierw­szym i jed
10 500 PLN
Toyota Aygo
Sprze­dam toyo­tę aygo z eko­no­micz­nym sil­ni­kiem die­sla 1.4 HDI, 2007r. (153 000 km). Auto jest w cią­głej eks­plo­ata­cji wszyst­kie napra­wy i ser­wi­sy robio­ne są na czas. Samo­chód nie wyma­ga ża
1500
Sprzedam pasata b3
Witam.  Sprze­dam Pas­sa­ta b3 4.el szy­by El. I pod­grze­wa­ne luster­ka Szy­ber­da­ch Cen­tral­ny zamek z pilo­tem Itp Wię­cej infor­ma­cji udzie­lę pod nr tel 604 14 20 97
4300
Sprzedam opel omega kombi 2.5v...
Sprze­dam ome­ga 2.5v6 r 2000. Autko na cho­dzie. Jest w nim pare rze­czy do zro­bie­nia. Info przez tel. 500252004
8500
Sprzedam Opel Corsa C
Sprze­dam Opla Cor­se z bar­dzo dobrym sil­ni­kiem 1.7DTI (Isu­zu) o mocy 75km któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą dyna­mi­ka małym spa­la­niem i nie zawod­no­ścią. Cor­sa jest bez­wy­pad­ko­
Sprzedam Mitsubishi Space Star...
DO SPRZEDANIA Mit­su­bi­shi Spa­ce Star 2014 rok Sil­nik 1.0 ben­zy­na 71 KM 28 tys. prze­bie­gu Bez­wy­pad­ko­wy Ser­wi­so­wa­ny w salo­nie Mit­su­bi­shi Wypo­sa­że­nie: ABS ASR (kon­tro­
6500
Sprzedam Mercedesa W 124
Sprze­dam mój pry­wat­ny samo­chód: Mer­ce­des W 124, rok prod: 1990, die­sel 3000 cm3, fel­gi alu­mi­nio­we, opo­ny let­nie i zimo­we Kle­ber. Kon­takt: 503551000
6500
Sprzedam lagune 2
Witam posia­dam na sprze­daż renault Lagu­na II kom­bi. 1.8 16v w ben­zy­nie. Zale­zy mi na szyb­kiej sprze­da­ży auta. Cena do nego­cja­cji. Wię­cej udzie­lę przez tele­fon 535569057
20950
Sprzedam Hyundaia i30 Climatro...
Witam posia­dam do sprze­da­nia Hyun­da­ia i30 cw 1600 crdi 90km (bez dpf-u i dwu masy ), Auto pocho­dzi z pol­skie­go salonu,1 wła­ści­ciel 2009/10 pierw­sza rej 28.11 a po num.vin 10 bia­ły. Auto nie bra­ło udzi
9900
sprzedam honde civic
Hon­da civic 1.4 2003 kli­ma abs srs fir­mo­we radio zimo­we opo­ny relin­gi kupio­ny w Pol­sce
1200
Sprzedam Daewoo Matiz
Sprze­dam Daewoo Matiz: -wer­sja Impuls -2002r (pierw­sza reje­stra­cja 2003) -sil­nik 0,8i -prze­bieg 120tyś -wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy -cen­tral­ny zamek -elek­trycz­ne przed­nie szy­by -śmi­ga
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy