Osobowe Ilość ogłoszeń: 35

1250
Sprzedam matiza
Witam, mam do sprze­da­nia samo­chód mar­ki Daewoo Matiz wer­sji Top.Samochód na cho­dzie, jeź­dzi bez zarzu­tów. Auto posia­da el. Szy­by przed­nie, wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy. Prze­gląd waż­ny do czerw
33 000
Golf
Witam, Do sprze­da­nia mam Gol­fa VI w boga­tej wer­sji wypo­sa­że­nia HIGHLINE z dodat­ko­wy­mi pakie­ta­mi. Samo­chód pocho­dzi z Pol­skie­go Salo­nu (Bed­na­rek Łódź) – i jestem jego pierw­szym i jed
2400
Skoda Felicia 1999 r.
DO SPRZEDANIA ! SKODA FELICJA  ’’wer­sja Per­fect  Hatch­back” –  rok pro­duk­cji 1999 1.3 MPi,  moc 68 KM,  pojem­no­ść sil­ni­ka 1289 cm3 Prze­bieg 210 tys. Km Wypo­sa­że
8500
Chevrolet Evanda 2.0 Benzyna +...
Witam! Sprze­dam pry­wat­nie bar­dzo ład­ne­go CHEVROLETA EVANDA z koń­ca 2004 roku. Pojem­no­ść 2,0 Ben­zy­na + Gaz Sekwen­cja (zało­żo­na w 2013 roku), moc 130 KM. Auto napraw­dę świet­nie wypo­sa­żo­
5600
Ford Focus
Witam mam do sprze­da­nia For­da Focu­sa 1,8 TDCI  Die­sel  2004rok, (Salon Pol­ska) w dobrym sta­nie tech­nicz­nym i bla­char­skim. Auto do jaz­dy bez wkła­du finan­so­we­go. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUME
6000
Citroen Xsara Picasso 1,8 2001...
Witam, mam do sprze­da­nia Citro­en Xsa­ra Picas­so. Jestem pierw­szym wła­ści­cie­lem w Pol­sce. Spro­wa­dzo­ny z Nie­miec w 2016 roku. Samo­chód posia­da dzia­ła­ją­cą kli­ma­ty­za­cję. Radio. Dwie
6999
Mazda Premacy 1.8 2001 klimatr...
Sprze­dam mini­van Maz­da Pre­ma­cy. Stan bdb, pro­gi i nad­ko­la bez koro­zji. Sil­nik nie pobie­ra ole­ju, po wymia­nie roz­rzą­du, alter­na­to­ra, pasków, ole­ju i fil­trów. Bar­dzo boga­te wypo­sa­ż
5000
Opel Vectra 2,2 użytkowany c...
Opel Vec­tra 2001  2,2 die­sel  125 KM Po gene­ral­nym remon­cie ukła­du pali­wo­we­go: pom­pa pali­wo­wa rege­ne­ro­wa­na – na rocz­nej gwa­ran­cji (sama pom­pa war­ta jest oko­ło 2500zł)
9200zł
Toyota Yaris 1.0 Base 2004r ...
Sprze­dam Toyo­ta Yaris 1.0Base 2004r Prze­bieg 130300 i cią­gle rośnie. Auto użyt­ko­wa­ne przez kobie­tę – dojaz­dy do pra­cy. Auto ma drob­ne ska­zy lakie­ru, wgnie­ce­nia, no ale ma już swo­je lata i jes
7500zł
citroen c2
Witam, Mam do sprze­da­nia Citro­ena C2, z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym 1,1. Samo­chód spro­wa­dzo­ny z Nie­miec, zare­je­stro­wa­ny w kra­ju w 2014r. Jestem pierw­szym wła­ści­cie­lem. Wypo­sa­że­nie: -c
6500
VW <...
Nie­ste­ty nad­sze­dł moment, kie­dy musi­my roz­stać się z busem, któ­ry prze­żył z nami wie­le nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód. VW LT kupi­li­śmy i prze­ro­bi­li­śmy z myślą o podró­żo­wa­niu po
9200zł
Toyota Yaris 1.0 Base 2004r ...
Sprze­dam Toyo­ta Yaris 1.0Base 2004r Prze­bieg 130300 i cią­gle rośnie. Auto użyt­ko­wa­ne przez kobie­tę – dojaz­dy do pra­cy. Auto ma drob­ne ska­zy lakie­ru, wgnie­ce­nia, no ale ma już swo­je lata i jes
10 500 PLN
Toyota Aygo
Sprze­dam toyo­tę aygo z eko­no­micz­nym sil­ni­kiem die­sla 1.4 HDI, 2007r. (153 000 km). Auto jest w cią­głej eks­plo­ata­cji wszyst­kie napra­wy i ser­wi­sy robio­ne są na czas. Samo­chód nie wyma­ga ża
4300
Sprzedam opel omega kombi 2.5v...
Sprze­dam ome­ga 2.5v6 r 2000. Autko na cho­dzie. Jest w nim pare rze­czy do zro­bie­nia. Info przez tel. 500252004
8500
Sprzedam Opel Corsa C
Sprze­dam Opla Cor­se z bar­dzo dobrym sil­ni­kiem 1.7DTI (Isu­zu) o mocy 75km któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą dyna­mi­ka małym spa­la­niem i nie zawod­no­ścią. Cor­sa jest bez­wy­pad­ko­
Sprzedam Mitsubishi Space Star...
DO SPRZEDANIA Mit­su­bi­shi Spa­ce Star 2014 rok Sil­nik 1.0 ben­zy­na 71 KM 28 tys. prze­bie­gu Bez­wy­pad­ko­wy Ser­wi­so­wa­ny w salo­nie Mit­su­bi­shi Wypo­sa­że­nie: ABS ASR (kon­tro­
1250
Sprzedam matiza
Witam, mam do sprze­da­nia samo­chód mar­ki Daewoo Matiz wer­sji Top.Samochód na cho­dzie, jeź­dzi bez zarzu­tów. Auto posia­da el. Szy­by przed­nie, wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy. Prze­gląd waż­ny do czerw
6500
Sprzedam lagune 2
Witam posia­dam na sprze­daż renault Lagu­na II kom­bi. 1.8 16v w ben­zy­nie. Zale­zy mi na szyb­kiej sprze­da­ży auta. Cena do nego­cja­cji. Wię­cej udzie­lę przez tele­fon 535569057
20950
Sprzedam Hyundaia i30 Climatro...
Witam posia­dam do sprze­da­nia Hyun­da­ia i30 cw 1600 crdi 90km (bez dpf-u i dwu masy ), Auto pocho­dzi z pol­skie­go salonu,1 wła­ści­ciel 2009/10 pierw­sza rej 28.11 a po num.vin 10 bia­ły. Auto nie bra­ło udzi
9900
sprzedam honde civic
Hon­da civic 1.4 2003 kli­ma abs srs fir­mo­we radio zimo­we opo­ny relin­gi kupio­ny w Pol­sce
6900
Sprzedam citroen c5 2.0 benzyn...
Sprze­dam citro­en c5 2.0 ben­zy­na kom­bi. Rok prod. 2002.Kolor jasny gra­fit sta­lo­wy. Wszyst­ko spraw­ne. Prze­glad i oc na pra­wie rok. Pneu­ma­ty­ka ok. Info pod nr. 500252004
9500
Skoda Octavia Kombi 1.8 T,&nbs...
Witam, sprze­dam auto Sko­da Octa­via 2000r. stan bar­dzo dobry, na dziś nie ma w nim nic do zro­bie­nia, wszyst­ko jest spraw­ne. Auto­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów w bar­dzo dobrym sta­nie, w zawie­sze­niu nic
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy