Nieruchomości Ilość ogłoszeń: 31

115000
M-2 (33 kw) Bugaj
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie na os. Bugaj Zlo­ka­li­zo­wa­ne w bli­skiej oko­li­cy Lasku Miej­skie­go W sąsiedz­twie Bie­dron­ka, Lidl, Car­re­fo­ur 5 min do Lewi­ty­na Dobra komu­ni­ka­cja z Ło
26000
Garaż Pabianice Piotra Skargi
SPRZEDAM GARAŻ PABIANICACH ul. PIOTRA SKARGI 90C.  CENA OBNIŻONA Z 28000 WIĘC SZTYWNA 26K DO ZAPŁATY DUŻA DZIAŁKA 1727m2 JESTEM W POSIADANIU 1/30 UDZIAŁU W CAŁOŚCI. GARAŻ 19m2 MUROWANY OTYNKOWANY. DRZWI WJAZDOWE GAR
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
1500 zł
Wynajmę mieszkanie.
Miesz­ka­nie dostęp­ne od zaraz prze­zna­czo­ne na dłuż­szy wyna­jem o powierzch­ni cał­ko­wi­tej 52m2. Skła­da­ją­ce się z dwó­ch prze­chstron­ny oraz dobrze doświe­tlo­ny­ch pokoi. Miesz­ka­nie z
170000
sprzedam mieszkanie na Bugaju
DO SPRZEDANIA 3 POKOJE +KUCHNIA OK 62M2 NA BUGAJU. MIESZKANIE W PEŁNI ROZKŁADOWE NA 3 PIĘTRZE W 4 PIĘTROWYM BLOKU. LOKAL POSIADA WYMIENIONE OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE. DUŻY POKÓJ OK 19M2 NA PODŁODZE PANELE NA ŚCIANACH I SUFIC
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
85000 do negocjacji
Sprzedam m2
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we  M-2 o powierzch­ni 36 m2 do  remon­tu, 4 pię­tro, nowa win­da.           Miesz­ka­nie znaj­du­je sie na ul.3-go Maja  w Pabia­ni­ca
145000
Mieszkanie 43m Pabianice wyrem...
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie w samym cen­trum Pabia­nic przy uli­cy Zam­ko­wej. Miesz­ka­nie skła­da się z dwó­ch pokoi, kuch­ni i łazien­ki (wc + prysz­nic) cało­ść ponad 43m2. W kuch­ni “okno- bare
600000
Sprzedam dom
Sprze­dam dom w Pabia­ni­ca­ch, dwa wej­ścia skle­po­we przy ruchli­wej uli­cy. Na dział­ce o pow. 2300 m2 rów­nież garaż wol­no sto­ją­cy, budy­nek pro­duk­cyj­ny. Wszyst­kie media. Tel. 606 464 269.
84000
Kawalerka w Centrum
Kawa­ler­ka w cen­trum Pabia­nic na uli­cy Wyspiań­skie­go. Miesz­ka­nie znaj­du­je sie na 3 pię­trze w ocie­plo­nym wie­żow­cu z win­dą. 1 pokój z anek­sem kuchen­nym i bal­ko­nem. Kawa­ler­ka po nie­
135000z
Sprzedam m4 Piaski
Do sprze­da­nia 3-poko­jo­we miesz­ka­nie na osie­dlu Pia­ski z pięk­nym wido­kiem. Usy­tu­owa­ne na 10 pię­trze w 11 pię­tro­wym blo­ku. Miesz­ka­nie jest sło­necz­ne, bar­dzo cie­płe. Kosz­ty ogrze­
100000
Zamienię mieszkanie 47m2 – ...
Zamie­nię miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we M3 w blo­ka­ch 47 m2 dwa poko­je + kuch­nia w peł­ni ume­blo­wa­ne po remon­cie na więk­sze miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we do remon­tu z dopła­tą z mojej stro­n
100000
Zamienię mieszkanie 47m2 – ...
Zamie­nię miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we M3 w blo­ka­ch 47 m2 dwa poko­je + kuch­nia w peł­ni ume­blo­wa­ne po remon­cie na więk­sze miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we do remon­tu z dopła­tą z mojej stro­n
Zamiana
Zamienię m3 w kamienicy
Witam. Zamie­nię miesz­ka­nie m3 (37m2)w kamie­ni­cy na więk­sze. Miga być zadłu­żo­ne.
1500 zł
Wynajmę mieszkanie.
Miesz­ka­nie dostęp­ne od zaraz prze­zna­czo­ne na dłuż­szy wyna­jem o powierzch­ni cał­ko­wi­tej 52m2. Skła­da­ją­ce się z dwó­ch prze­chstron­ny oraz dobrze doświe­tlo­ny­ch pokoi. Miesz­ka­nie z
100
Szukam garażu
Szu­kam gara­żu do wyna­ję­cia na oś, Pia­ski, naj­chęt­niej w oko­li­ca­ch ul. Śnia­dec­kie­go. tel.669–508-410
170000
sprzedam mieszkanie na Bugaju
DO SPRZEDANIA 3 POKOJE +KUCHNIA OK 62M2 NA BUGAJU. MIESZKANIE W PEŁNI ROZKŁADOWE NA 3 PIĘTRZE W 4 PIĘTROWYM BLOKU. LOKAL POSIADA WYMIENIONE OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE. DUŻY POKÓJ OK 19M2 NA PODŁODZE PANELE NA ŚCIANACH I SUFIC
179 000
Sprzedam Mieszkanie m3 Bu...
Sprze­dam Miesz­ka­nie Pabia­ni­ce Bugaj ul.  J. Waj­sów­ny Miesz­ka­nie posia­da dwa poko­je oraz kuch­nie, łazien­ke, wc, przed­po­kój. Pow 52m2, IIIp., rok budo­wy 1995. Po remon­cie, sto­lar­ka
162,000
Sprzedam mieszkanie 60m2
Witam mam do sprze­da­nia trzy­po­ko­jo­we roz­kła­do­we miesz­ka­nie 60m2(własnościowe spół­dziel­cze) na trze­cim pię­trze na osie­dlu Pia­ski. Przed blo­kiem miej­sca par­kin­go­we i pla­ce zabaw dl
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
135000z
Sprzedam m4 Piaski
Do sprze­da­nia 3-poko­jo­we miesz­ka­nie na osie­dlu Pia­ski z pięk­nym wido­kiem. Usy­tu­owa­ne na 10 pię­trze w 11 pię­tro­wym blo­ku. Miesz­ka­nie jest sło­necz­ne, bar­dzo cie­płe. Kosz­ty ogrze­
85000 do negocjacji
Sprzedam m2
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we  M-2 o powierzch­ni 36 m2 do  remon­tu, 4 pię­tro, nowa win­da.           Miesz­ka­nie znaj­du­je sie na ul.3-go Maja  w Pabia­ni­ca
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
2900 PLN do negocjacji
Sprzedam kiosk
Kio­sk han­dlo­wy nada­ją­cy się rów­nież na dział­kę, budo­wę, par­king- sprzedam.Stan tech­nicz­ny dobry,docieplony w 2014r powierzch­nia 18m.Tel. 505904468
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy