Działki i grunty Ilość ogłoszeń: 4

50
Kupię działkę rekreacyjną
Kupię dział­kę rekre­acyj­ną do 500 m w Pabianicach.Proszę o kon­takt 508315726
180000
Działka 3000 m2 pod zabudowe
Ofe­ru­ję do sprze­da­ży dział­kę rol­ną o powierzch­ni 3000 mkw. Dział­ka o wymia­ra­ch 20 m x 150 m i jest poło­żo­na w miej­sco­wo­ści Che­chło Pierw­sze w gm. Dobroń, wjazd od ul. Pod­miej­skiej.
85zł/m2
Działka rolno-budowlana. Cena...
Witam,  sprze­dam dział­kę rol­no budow­la­ną: – dział­ka o powierzch­ni 5000 m2 i wym. 138×36 m. – dział­ka obję­ta miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go o prze­zna­cze
94 zł
Działka budowlana Piątkowisk...
posia­dam dział­ki budow­la­ne o wym 20×84 z media­mi: woda, prąd, gaz, kana­li­za­cja na osie­dlu dom­ków jed­no­ro­dzin­ny­ch w Piąt­ko­wi­sku ul. Sta­dio­no­wa. Cena za m2, przy zaku­pie wię­cej ni
50
Kupię działkę rekreacyjną
Kupię dział­kę rekre­acyj­ną do 500 m w Pabianicach.Proszę o kon­takt 508315726
85zł/m2
Działka rolno-budowlana. Cena...
Witam,  sprze­dam dział­kę rol­no budow­la­ną: – dział­ka o powierzch­ni 5000 m2 i wym. 138×36 m. – dział­ka obję­ta miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go o prze­zna­cze
94 zł
Działka budowlana Piątkowisk...
posia­dam dział­ki budow­la­ne o wym 20×84 z media­mi: woda, prąd, gaz, kana­li­za­cja na osie­dlu dom­ków jed­no­ro­dzin­ny­ch w Piąt­ko­wi­sku ul. Sta­dio­no­wa. Cena za m2, przy zaku­pie wię­cej ni
180000
Działka 3000 m2 pod zabudowe
Ofe­ru­ję do sprze­da­ży dział­kę rol­ną o powierzch­ni 3000 mkw. Dział­ka o wymia­ra­ch 20 m x 150 m i jest poło­żo­na w miej­sco­wo­ści Che­chło Pierw­sze w gm. Dobroń, wjazd od ul. Pod­miej­skiej.
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy