Mieszkania – sprzedaż Ilość ogłoszeń: 11

145000
Sprzedam mieszkanie
Miesz­ka­nie 48,5 m2 na 4 pię­trze, Bugaj sprze­dam.
136 000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we o powierzch­ni ok 36 m2, poło­żo­ne na dru­gim pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym blo­ku z cegły z 1995 r. Loka­li­za­cja: Pabia­ni­ce, osie­dle Bugaj. Skł
0000
Sprzedam mieszkanie os.Bugaj
Sprze­dam miesz­ka­nie 49m  ( 2 poko­je, kuch­nia, łazien­ka i toa­le­ta osob­no, przed­po­kój ) na 3 pię­trze w blo­ku 4 pię­tro­wym na osie­dlu Bugaj w oko­li­cy kran­cow­ki auto­bu­so­wej. Miesz
170000
Sprzedam mieszkanie 60m. ...
Sprze­dam miesz­ka­nie na osie­dlu Bugaj 3 poko­je kuch­nia przed­po­kój łazien­ka odziel­nie wc na przed­po­ko­ju sza­fa oraz 2 paw­la­cze w zabu­do­wie miesz­ka­nie na par­te­rze bal­kon na dł
185000
Mieszkanie Sienna 39m2
Miesz­ka­nie na uli­cy Sien­nej, cicha spo­koj­na oko­li­ca. Rok budo­wy 2013r. Miesz­ka­nie zamiesz­ka­ne od 2014r. Nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne Bez­czyn­szo­we Opła­ty 350-400zł (prąd, woda, c.o.
115000
M-2 (33 kw) Bugaj
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie na os. Bugaj Zlo­ka­li­zo­wa­ne w bli­skiej oko­li­cy Lasku Miej­skie­go W sąsiedz­twie Bie­dron­ka, Lidl, Car­re­fo­ur 5 min do Lewi­ty­na Dobra komu­ni­ka­cja z Ło
70000
Mieszkanie na parterze w kamie...
Miesz­ka­nie na par­te­rze w kamie­ni­cy 39mw sprze­dam lub zamie­nię. Lokal skła­da się z kuch­ni, poko­ju oraz łazien­ki. Świe­żo odno­wio­ne. Dziel­ni­ca : Sta­re Mia­sto. 505017274
157000
Mieszkanie 51 m2 Bugaj Smugowa...
Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch BUGAJ Smu­go­wa w rewe­la­cyj­nej oko­li­cy. Bli­sko LIDL/Biedronka/Apteki/Przedszkole itd. Czyn­sz ok 350 pln.  Miesz­ka­nie dwu poko­jo­we na 2 pię­trze w 4 pię­tro­wym b
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
145000
Mieszkanie 43m Pabianice wyrem...
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie w samym cen­trum Pabia­nic przy uli­cy Zam­ko­wej. Miesz­ka­nie skła­da się z dwó­ch pokoi, kuch­ni i łazien­ki (wc + prysz­nic) cało­ść ponad 43m2. W kuch­ni “okno- bare
0000
Sprzedam mieszkanie os.Bugaj
Sprze­dam miesz­ka­nie 49m  ( 2 poko­je, kuch­nia, łazien­ka i toa­le­ta osob­no, przed­po­kój ) na 3 pię­trze w blo­ku 4 pię­tro­wym na osie­dlu Bugaj w oko­li­cy kran­cow­ki auto­bu­so­wej. Miesz
170000
Sprzedam mieszkanie 60m. ...
Sprze­dam miesz­ka­nie na osie­dlu Bugaj 3 poko­je kuch­nia przed­po­kój łazien­ka odziel­nie wc na przed­po­ko­ju sza­fa oraz 2 paw­la­cze w zabu­do­wie miesz­ka­nie na par­te­rze bal­kon na dł
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
145000
Sprzedam mieszkanie
Miesz­ka­nie 48,5 m2 na 4 pię­trze, Bugaj sprze­dam.
136 000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we o powierzch­ni ok 36 m2, poło­żo­ne na dru­gim pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym blo­ku z cegły z 1995 r. Loka­li­za­cja: Pabia­ni­ce, osie­dle Bugaj. Skł
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
185000
Mieszkanie Sienna 39m2
Miesz­ka­nie na uli­cy Sien­nej, cicha spo­koj­na oko­li­ca. Rok budo­wy 2013r. Miesz­ka­nie zamiesz­ka­ne od 2014r. Nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne Bez­czyn­szo­we Opła­ty 350-400zł (prąd, woda, c.o.
70000
Mieszkanie na parterze w kamie...
Miesz­ka­nie na par­te­rze w kamie­ni­cy 39mw sprze­dam lub zamie­nię. Lokal skła­da się z kuch­ni, poko­ju oraz łazien­ki. Świe­żo odno­wio­ne. Dziel­ni­ca : Sta­re Mia­sto. 505017274
157000
Mieszkanie 51 m2 Bugaj Smugowa...
Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch BUGAJ Smu­go­wa w rewe­la­cyj­nej oko­li­cy. Bli­sko LIDL/Biedronka/Apteki/Przedszkole itd. Czyn­sz ok 350 pln.  Miesz­ka­nie dwu poko­jo­we na 2 pię­trze w 4 pię­tro­wym b
145000
Mieszkanie 43m Pabianice wyrem...
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie w samym cen­trum Pabia­nic przy uli­cy Zam­ko­wej. Miesz­ka­nie skła­da się z dwó­ch pokoi, kuch­ni i łazien­ki (wc + prysz­nic) cało­ść ponad 43m2. W kuch­ni “okno- bare
115000
M-2 (33 kw) Bugaj
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie na os. Bugaj Zlo­ka­li­zo­wa­ne w bli­skiej oko­li­cy Lasku Miej­skie­go W sąsiedz­twie Bie­dron­ka, Lidl, Car­re­fo­ur 5 min do Lewi­ty­na Dobra komu­ni­ka­cja z Ło
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy