Mieszkania – sprzedaż Ilość ogłoszeń: 4

239,000
sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 66 m 2 na I pię­trze budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go.  Rok budo­wy 2007. Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch  w rejo­nie szpi­ta­la przy par­ku. W roku 2016 zbu­d
82800
Sprzedam M 1 36m w bloku w cen...
Sprze­dam M-1, 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana -Par­ty­zanc­ka, lub zamie­nię na 3 poko­jo­we w blo­ka­ch z dopła­tą. Miesz­ka­nie ide­al­
72000
Kawalerka
Miesz­ka­nie o pow. 24m2 usy­tu­owa­ne na 1pię­trze 4- pię­tro­we­go blo­ku z cegły na osie­dlu pia­ski. Miesz­ka­nie sło­necz­ne, ciche z niskim kosz­tem utrzy­ma­nia. Dal­sze infor­ma­cję pod nr 785–
145000
Sprzedam mieszkanie
Miesz­ka­nie 48,5 m2 na 4 pię­trze, Bugaj sprze­dam.
145000
Sprzedam mieszkanie
Miesz­ka­nie 48,5 m2 na 4 pię­trze, Bugaj sprze­dam.
239,000
sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 66 m 2 na I pię­trze budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go.  Rok budo­wy 2007. Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch  w rejo­nie szpi­ta­la przy par­ku. W roku 2016 zbu­d
82800
Sprzedam M 1 36m w bloku w cen...
Sprze­dam M-1, 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana -Par­ty­zanc­ka, lub zamie­nię na 3 poko­jo­we w blo­ka­ch z dopła­tą. Miesz­ka­nie ide­al­
72000
Kawalerka
Miesz­ka­nie o pow. 24m2 usy­tu­owa­ne na 1pię­trze 4- pię­tro­we­go blo­ku z cegły na osie­dlu pia­ski. Miesz­ka­nie sło­necz­ne, ciche z niskim kosz­tem utrzy­ma­nia. Dal­sze infor­ma­cję pod nr 785–
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy