Mieszkania – sprzedaż Ilość ogłoszeń: 17

115000
M-2 (33 kw) Bugaj
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie na os. Bugaj Zlo­ka­li­zo­wa­ne w bli­skiej oko­li­cy Lasku Miej­skie­go W sąsiedz­twie Bie­dron­ka, Lidl, Car­re­fo­ur 5 min do Lewi­ty­na Dobra komu­ni­ka­cja z Ło
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
170000
sprzedam mieszkanie na Bugaju
DO SPRZEDANIA 3 POKOJE +KUCHNIA OK 62M2 NA BUGAJU. MIESZKANIE W PEŁNI ROZKŁADOWE NA 3 PIĘTRZE W 4 PIĘTROWYM BLOKU. LOKAL POSIADA WYMIENIONE OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE. DUŻY POKÓJ OK 19M2 NA PODŁODZE PANELE NA ŚCIANACH I SUFIC
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
85000 do negocjacji
Sprzedam m2
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we  M-2 o powierzch­ni 36 m2 do  remon­tu, 4 pię­tro, nowa win­da.           Miesz­ka­nie znaj­du­je sie na ul.3-go Maja  w Pabia­ni­ca
145000
Mieszkanie 43m Pabianice wyrem...
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie w samym cen­trum Pabia­nic przy uli­cy Zam­ko­wej. Miesz­ka­nie skła­da się z dwó­ch pokoi, kuch­ni i łazien­ki (wc + prysz­nic) cało­ść ponad 43m2. W kuch­ni “okno- bare
84000
Kawalerka w Centrum
Kawa­ler­ka w cen­trum Pabia­nic na uli­cy Wyspiań­skie­go. Miesz­ka­nie znaj­du­je sie na 3 pię­trze w ocie­plo­nym wie­żow­cu z win­dą. 1 pokój z anek­sem kuchen­nym i bal­ko­nem. Kawa­ler­ka po nie­
135000z
Sprzedam m4 Piaski
Do sprze­da­nia 3-poko­jo­we miesz­ka­nie na osie­dlu Pia­ski z pięk­nym wido­kiem. Usy­tu­owa­ne na 10 pię­trze w 11 pię­tro­wym blo­ku. Miesz­ka­nie jest sło­necz­ne, bar­dzo cie­płe. Kosz­ty ogrze­
100000
Zamienię mieszkanie 47m2 – ...
Zamie­nię miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we M3 w blo­ka­ch 47 m2 dwa poko­je + kuch­nia w peł­ni ume­blo­wa­ne po remon­cie na więk­sze miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we do remon­tu z dopła­tą z mojej stro­n
179 000
Sprzedam Mieszkanie m3 Bu...
Sprze­dam Miesz­ka­nie Pabia­ni­ce Bugaj ul.  J. Waj­sów­ny Miesz­ka­nie posia­da dwa poko­je oraz kuch­nie, łazien­ke, wc, przed­po­kój. Pow 52m2, IIIp., rok budo­wy 1995. Po remon­cie, sto­lar­ka
169000 pln
Mieszkanie m4 Pabianice Piaski...
Witam ser­decz­nie. Posia­dam do sprze­da­nia BEZPOŚREDNIO bar­dzo sło­necz­ne i prze­strzen­ne miesz­ka­nie: – powierzch­nia: 48 m2 – licz­ba pokoi: 3 + kuch­nia, łazien­ka, WC – pię­tro: 7 z&
115000
Sprzedam bloki 38m2, 2 pokoje ...
Sprze­dam blo­ki 38m2 na 2 pię­trze, 2 poko­je z kuch­nią i łazien­ką. Miesz­ka­nie poło­żo­ne jest w cichej i spo­koj­nej oko­li­cy w Pabia­ni­ca­ch na ul. Cichej. Bli­sko szko­ła, przed­szko­le, kośc
100000
Zamienię mieszkanie 47m2 – ...
Zamie­nię miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we M3 w blo­ka­ch 47 m2 dwa poko­je + kuch­nia w peł­ni ume­blo­wa­ne po remon­cie na więk­sze miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we do remon­tu z dopła­tą z mojej stro­n
170000
sprzedam mieszkanie na Bugaju
DO SPRZEDANIA 3 POKOJE +KUCHNIA OK 62M2 NA BUGAJU. MIESZKANIE W PEŁNI ROZKŁADOWE NA 3 PIĘTRZE W 4 PIĘTROWYM BLOKU. LOKAL POSIADA WYMIENIONE OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE. DUŻY POKÓJ OK 19M2 NA PODŁODZE PANELE NA ŚCIANACH I SUFIC
179 000
Sprzedam Mieszkanie m3 Bu...
Sprze­dam Miesz­ka­nie Pabia­ni­ce Bugaj ul.  J. Waj­sów­ny Miesz­ka­nie posia­da dwa poko­je oraz kuch­nie, łazien­ke, wc, przed­po­kój. Pow 52m2, IIIp., rok budo­wy 1995. Po remon­cie, sto­lar­ka
162,000
Sprzedam mieszkanie 60m2
Witam mam do sprze­da­nia trzy­po­ko­jo­we roz­kła­do­we miesz­ka­nie 60m2(własnościowe spół­dziel­cze) na trze­cim pię­trze na osie­dlu Pia­ski. Przed blo­kiem miej­sca par­kin­go­we i pla­ce zabaw dl
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
135000z
Sprzedam m4 Piaski
Do sprze­da­nia 3-poko­jo­we miesz­ka­nie na osie­dlu Pia­ski z pięk­nym wido­kiem. Usy­tu­owa­ne na 10 pię­trze w 11 pię­tro­wym blo­ku. Miesz­ka­nie jest sło­necz­ne, bar­dzo cie­płe. Kosz­ty ogrze­
85000 do negocjacji
Sprzedam m2
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we  M-2 o powierzch­ni 36 m2 do  remon­tu, 4 pię­tro, nowa win­da.           Miesz­ka­nie znaj­du­je sie na ul.3-go Maja  w Pabia­ni­ca
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
115000
Sprzedam bloki 38m2, 2 pokoje ...
Sprze­dam blo­ki 38m2 na 2 pię­trze, 2 poko­je z kuch­nią i łazien­ką. Miesz­ka­nie poło­żo­ne jest w cichej i spo­koj­nej oko­li­cy w Pabia­ni­ca­ch na ul. Cichej. Bli­sko szko­ła, przed­szko­le, kośc
165000
mieszkanie, wajsówny
MIESZKANIE – sprze­dam 48m2, 1 pię­tro, Waj­sów­ny, stan dobry, tel. 505 495 787
185000
Mieszkanie Sienna 39m2
Miesz­ka­nie na uli­cy Sien­nej, cicha spo­koj­na oko­li­ca. Rok budo­wy 2013r. Miesz­ka­nie zamiesz­ka­ne od 2014r. Nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne Bez­czyn­szo­we Opła­ty 350-400zł (prąd, woda, c.o.
329000,00
Mieszkanie Pabianice Bugaj, ul...
Dzień Dobry, Posia­dam do sprze­da­nia miesz­ka­nie 3 poko­jo­we roz­kła­do­we. W poko­ja­ch i przed­po­ko­ju poło­żo­ne pane­le pod­ło­go­we Clas­sen. W łazien­ce, WC oraz kuch­ni poło­żo­ne są
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy