Mieszkania – wynajem Ilość ogłoszeń: 4

500
Szukam mieszkania na wynajem
Witam. Szu­kam miesz­ka­nia na wyna­jem w Pabia­ni­ca­ch.  
1000
Bugaj 50m2 po remoncie wynajm...
Wynaj­mę miesz­ka­nie dwu­po­ko­jo­we, świe­żo po cał­ko­wi­tym remon­cie (nowe drzwi, okna, pod­ło­gi, gła­dzie, sani­ta­ria­ty, meble kuchen­ne). Miesz­ka­nie dostęp­ne od 1.05.  Do kosz­tów n
600
Poszukuje małego mieszkania/k...
Witam. Poszu­ku­ję małe­go miesz­ka­nia lub kawa­ler­ki na wyna­jem w przy­stęp­nej cenie, gdyż nie­któ­re kwo­ty ‘odstep­ne­go’ są napraw­dę wzię­te z kosmo­su. Cały dzień mnie w domu prak­tycz­n
500
Szukam mieszkania na wynajem
Witam. Szu­kam miesz­ka­nia na wyna­jem w Pabia­ni­ca­ch.  
600
Poszukuje małego mieszkania/k...
Witam. Poszu­ku­ję małe­go miesz­ka­nia lub kawa­ler­ki na wyna­jem w przy­stęp­nej cenie, gdyż nie­któ­re kwo­ty ‘odstep­ne­go’ są napraw­dę wzię­te z kosmo­su. Cały dzień mnie w domu prak­tycz­n
1000
Bugaj 50m2 po remoncie wynajm...
Wynaj­mę miesz­ka­nie dwu­po­ko­jo­we, świe­żo po cał­ko­wi­tym remon­cie (nowe drzwi, okna, pod­ło­gi, gła­dzie, sani­ta­ria­ty, meble kuchen­ne). Miesz­ka­nie dostęp­ne od 1.05.  Do kosz­tów n
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy