Mieszkania – wynajem Ilość ogłoszeń: 2

1500 zł
Wynajmę mieszkanie.
Miesz­ka­nie dostęp­ne od zaraz prze­zna­czo­ne na dłuż­szy wyna­jem o powierzch­ni cał­ko­wi­tej 52m2. Skła­da­ją­ce się z dwó­ch prze­chstron­ny oraz dobrze doświe­tlo­ny­ch pokoi. Miesz­ka­nie z
do900 zl z oplatami
Poszukuje-wynajme
Poszu­ku­je 2 poko­jo­we­go mieszkania,umeblowanego w Pabianicach.Prosze o kon­takt 511209424
1500 zł
Wynajmę mieszkanie.
Miesz­ka­nie dostęp­ne od zaraz prze­zna­czo­ne na dłuż­szy wyna­jem o powierzch­ni cał­ko­wi­tej 52m2. Skła­da­ją­ce się z dwó­ch prze­chstron­ny oraz dobrze doświe­tlo­ny­ch pokoi. Miesz­ka­nie z
do900 zl z oplatami
Poszukuje-wynajme
Poszu­ku­je 2 poko­jo­we­go mieszkania,umeblowanego w Pabianicach.Prosze o kon­takt 511209424
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy