Mieszkania – wynajem Ilość ogłoszeń: 6

1000+opłaty
Do wynajęcia m4 na Bugaju prz...
Wynaj­mę miesz­ka­nie M4 (60m) na pierw­szym pię­trze na osie­dlu Bugaj. Miesz­ka­nie skła­da się z trzech pokoi, kuch­ni, łazien­ki, WC oraz duże­go przed­po­ko­ju. Miesz­ka­nie jest czę­ścio­wo um
1000
Bugaj 50m2 po remoncie wynajm...
Wynaj­mę miesz­ka­nie dwu­po­ko­jo­we, świe­żo po cał­ko­wi­tym remon­cie (nowe drzwi, okna, pod­ło­gi, gła­dzie, sani­ta­ria­ty, meble kuchen­ne). Miesz­ka­nie dostęp­ne od 1.05.  Do kosz­tów n
1600
Mieszkanie do wynajęcia
Warun­ki naj­mu loka­lu Adres loka­lu ul. Cicha 12, par­ter 95–200 Pabia­ni­ce, woj. Łódz­kie Umo­wa naj­mu na okres 6 mie­się­cy, z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia /do umo­wy wyma­ga­ne nastę­pu­j
1000 ZŁ +czynsz+ rachunki
Wynajmę m4 na osiedlu Bugaj
Wynaj­mę miesz­ka­nie M4/ czwar­te pię­tro na osie­dlu Bugaj.Mieszkanie jest po remon­cie i czę­ścio­wo ume­blo­wa­ne. Trzy pokoje,kuchnia,łazienka,wc oraz duży balkon.Blok jest ocieplony,okna pcv-wschód-zachód
600
Poszukuje małego mieszkania/k...
Witam. Poszu­ku­ję małe­go miesz­ka­nia lub kawa­ler­ki na wyna­jem w przy­stęp­nej cenie, gdyż nie­któ­re kwo­ty ‘odstep­ne­go’ są napraw­dę wzię­te z kosmo­su. Cały dzień mnie w domu prak­tycz­n
1000 ZŁ +czynsz+ rachunki
Wynajmę m4 na osiedlu Bugaj
Wynaj­mę miesz­ka­nie M4/ czwar­te pię­tro na osie­dlu Bugaj.Mieszkanie jest po remon­cie i czę­ścio­wo ume­blo­wa­ne. Trzy pokoje,kuchnia,łazienka,wc oraz duży balkon.Blok jest ocieplony,okna pcv-wschód-zachód
600
Poszukuje małego mieszkania/k...
Witam. Poszu­ku­ję małe­go miesz­ka­nia lub kawa­ler­ki na wyna­jem w przy­stęp­nej cenie, gdyż nie­któ­re kwo­ty ‘odstep­ne­go’ są napraw­dę wzię­te z kosmo­su. Cały dzień mnie w domu prak­tycz­n
1600
Mieszkanie do wynajęcia
Warun­ki naj­mu loka­lu Adres loka­lu ul. Cicha 12, par­ter 95–200 Pabia­ni­ce, woj. Łódz­kie Umo­wa naj­mu na okres 6 mie­się­cy, z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia /do umo­wy wyma­ga­ne nastę­pu­j
1000+opłaty
Do wynajęcia m4 na Bugaju prz...
Wynaj­mę miesz­ka­nie M4 (60m) na pierw­szym pię­trze na osie­dlu Bugaj. Miesz­ka­nie skła­da się z trzech pokoi, kuch­ni, łazien­ki, WC oraz duże­go przed­po­ko­ju. Miesz­ka­nie jest czę­ścio­wo um
1000
Bugaj 50m2 po remoncie wynajm...
Wynaj­mę miesz­ka­nie dwu­po­ko­jo­we, świe­żo po cał­ko­wi­tym remon­cie (nowe drzwi, okna, pod­ło­gi, gła­dzie, sani­ta­ria­ty, meble kuchen­ne). Miesz­ka­nie dostęp­ne od 1.05.  Do kosz­tów n
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy