Szukam pracy Ilość ogłoszeń: 7

2000
Poszukuje pracy
Witam szu­kam pra­cy na pro­duk­cji, magazyn,pomoc kuchen­na itp. Inte­re­su­je mnie pra­ca od ponie­dział­ku do piąt­ku może być na 3 zmia­ny ale nie koniecz­nie. Mam udo­ku­men­to­wa­ne doświad­cze
douzgodnienia
Szukam pracy. Tel. 601 353&nbs...
Kobie­ta lat 60- szu­kam pra­cy (umo­wa o pra­cę, zle­ce­nie, doryw­cza), jestem oso­bą w peł­ni dys­po­zy­cyj­ną. Tel. 601 353 253.
00
Praca . Na ptaku
Poszu­ku­je pra­cy na pta­ku w godzi­na­ch  7–15 pon , wt , śr, czw,pt i nie­dzie­la .
Szukam pracy
Szu­kam pra­cy na jed­na zmia­ne lub pra­ce w for­mie dodatkowej/dorywczej
Szukam pracy
Szu­kam pra­cy jako kelnerko/ bar­man­ka , bądz os. gotu­ją­ca , posia­dam 3 let­nie doświad­cze­nie oraz szko­łe gastron­micz­ną skoń­czo­ną inte­re­su­je mnie pra­ca 5 dni w tyg , ewen­tu­al­ny jeden
Poszukuje dodatkowej pracy cha...
kon­takt nr tel 511308841 po 16
douzgodnienia
Szukam pracy. Tel. 601 353&nbs...
Kobie­ta lat 60- szu­kam pra­cy (umo­wa o pra­cę, zle­ce­nie, doryw­cza), jestem oso­bą w peł­ni dys­po­zy­cyj­ną. Tel. 601 353 253.
Szukam pracy
Szu­kam pra­cy na jed­na zmia­ne lub pra­ce w for­mie dodatkowej/dorywczej
Szukam pracy
Szu­kam pra­cy jako kelnerko/ bar­man­ka , bądz os. gotu­ją­ca , posia­dam 3 let­nie doświad­cze­nie oraz szko­łe gastron­micz­ną skoń­czo­ną inte­re­su­je mnie pra­ca 5 dni w tyg , ewen­tu­al­ny jeden
00
Praca . Na ptaku
Poszu­ku­je pra­cy na pta­ku w godzi­na­ch  7–15 pon , wt , śr, czw,pt i nie­dzie­la .
2000
Poszukuje pracy
Witam szu­kam pra­cy na pro­duk­cji, magazyn,pomoc kuchen­na itp. Inte­re­su­je mnie pra­ca od ponie­dział­ku do piąt­ku może być na 3 zmia­ny ale nie koniecz­nie. Mam udo­ku­men­to­wa­ne doświad­cze
Poszukuje dodatkowej pracy cha...
kon­takt nr tel 511308841 po 16
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy