Szukam pracy Ilość ogłoszeń: 1

szukam praccy
Mło­dy, dys­po­zy­cyj­ny, bez nało­gów po szko­le zawo­do­wej ze zna­jo­mo­ścią obsłu­gi kom­pu­te­ra podej­mie jaką kol­wiek pra­cę w sys­te­mie 2 lub 3 zmia­no­wym może być sezo­no­wa, dodat­k
szukam praccy
Mło­dy, dys­po­zy­cyj­ny, bez nało­gów po szko­le zawo­do­wej ze zna­jo­mo­ścią obsłu­gi kom­pu­te­ra podej­mie jaką kol­wiek pra­cę w sys­te­mie 2 lub 3 zmia­no­wym może być sezo­no­wa, dodat­k
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy