Sprzęt rolniczy Ilość ogłoszeń: 3

8 500,zł
9500 zł
Przyczepa sztywna 12 T . Zare...
Przy­cze­pa nie­miec­ka ‚hamul­ce pneu­ma­tycz­ne gara­żo­wa­na ‚dol­ne bur­ty alu­mi­nio­we ‚sprze­daż z powo­du likwi­da­cji gospo­dar­stwa. W ofer­cie inne maszy­ny . Rydzy­ny 87 tel .693 111&nb
9500 zł
Przyczepa sztywna 12 T . Zare...
Przy­cze­pa nie­miec­ka ‚hamul­ce pneu­ma­tycz­ne gara­żo­wa­na ‚dol­ne bur­ty alu­mi­nio­we ‚sprze­daż z powo­du likwi­da­cji gospo­dar­stwa. W ofer­cie inne maszy­ny . Rydzy­ny 87 tel .693 111&nb
8 500,zł
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy