Usługi i firmy Ilość ogłoszeń: 5

uzgadniana indywidualnie
praca dla kelnera
Restau­ra­cja wło­ska “Pre­sto” poszu­ku­je mło­dy­ch, dyna­micz­ny­ch i uśmiech­nię­ty­ch osób do pra­cy na sta­no­wi­sku kel­ne­ra. Jeże­li szu­ka­sz pra­cy dodat­ko­wej, week­en­do­wej czy
13 zł brutto
Praca w Bistro na Lewitynie ...
Zatrud­nię w NOWYM MIEJSCU NA LEWITYNIE do pra­cy sezo­no­wej od maja do koń­ca wrze­śnia. Pra­ca 7 dni w tygo­dniu, do wybo­ru: pon-pt / so-nd / pon-nd – ela­stycz­ny gra­fik Pra­ca w godz. 9–21, sys­tem zmia
od2000
Fotografia na prawie każdą o...
Jeste­śmy małą, ale świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną fir­mą dzia­ła­ją­cą od ponad 4 lat. Zaj­mu­je­my się nie tyl­ko foto­gra­fią ślub­ną. Uwiecz­ni­my dla Was wszyst­kie waż­ne chwi­le, o któ­r
bezpłane
Ucz się za darmo w “Twojej-...
Chciałbyś kontynuować naukę ale brakuje i na to czasu i pieniędzy? Gwarantuję, że jesteśmy szkołą, która sprosta Twoim oczekiwaniom! Zapisz się do nas i ucz się za darmo! Gwarantujemy miłą atmosferę, wykwalifikowan
1800
Fotograf na Twoją uroczystoś...
— FOTOGRAF — Ofe­ru­ję usłu­gi foto­gra­ficz­ne, indy­wi­du­al­ne i oko­licz­no­ścio­we w przy­stęp­ny­ch cena­ch. * foto­re­por­ta­że ślub­ne, wese­le, * zdję­cia oko­licz­no­ścio­we, uro
bezpłane
Ucz się za darmo w “Twojej-...
Chciałbyś kontynuować naukę ale brakuje i na to czasu i pieniędzy? Gwarantuję, że jesteśmy szkołą, która sprosta Twoim oczekiwaniom! Zapisz się do nas i ucz się za darmo! Gwarantujemy miłą atmosferę, wykwalifikowan
13 zł brutto
Praca w Bistro na Lewitynie ...
Zatrud­nię w NOWYM MIEJSCU NA LEWITYNIE do pra­cy sezo­no­wej od maja do koń­ca wrze­śnia. Pra­ca 7 dni w tygo­dniu, do wybo­ru: pon-pt / so-nd / pon-nd – ela­stycz­ny gra­fik Pra­ca w godz. 9–21, sys­tem zmia
uzgadniana indywidualnie
praca dla kelnera
Restau­ra­cja wło­ska “Pre­sto” poszu­ku­je mło­dy­ch, dyna­micz­ny­ch i uśmiech­nię­ty­ch osób do pra­cy na sta­no­wi­sku kel­ne­ra. Jeże­li szu­ka­sz pra­cy dodat­ko­wej, week­en­do­wej czy
od2000
Fotografia na prawie każdą o...
Jeste­śmy małą, ale świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną fir­mą dzia­ła­ją­cą od ponad 4 lat. Zaj­mu­je­my się nie tyl­ko foto­gra­fią ślub­ną. Uwiecz­ni­my dla Was wszyst­kie waż­ne chwi­le, o któ­r
1800
Fotograf na Twoją uroczystoś...
— FOTOGRAF — Ofe­ru­ję usłu­gi foto­gra­ficz­ne, indy­wi­du­al­ne i oko­licz­no­ścio­we w przy­stęp­ny­ch cena­ch. * foto­re­por­ta­że ślub­ne, wese­le, * zdję­cia oko­licz­no­ścio­we, uro
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy