Lokal do wynajęcia Lokale użytkowe

Dodane
Kwi 21, 2017
Odwiedzin
151
OPIS:

Do wyna­ję­cia: lokal na sklep, biu­ro o powierzch­ni 63 m² na par­te­rze w budyn­ku wie­lo­miesz­ka­nio­wym. Wej­ście od uli­cy oraz z klat­ki scho­do­wej. Lokal skła­da się z dwó­ch pomiesz­czeń głów­ny­ch, kory­ta­rza, łazien­ki i małe­go pomiesz­cze­nia socjal­ne­go. Wypo­sa­żo­ny we wszyst­kie media: prąd, woda, gaz. Czę­ść skle­po­wa z dużą witry­ną. Wej­ście i wszyst­kie okna zabez­pie­czo­ne role­ta­mi antyw­ła­ma­nio­wy­mi. Wypo­sa­że­nie czę­ści wysta­wien­ni­czej poka­za­ne na zdję­cia­ch. Ogrze­wa­nie elek­trycz­ne. W bie­żą­cym roku pla­no­wa­na moder­ni­za­cja i zmia­na ogrze­wa­nia na gazo­we.

FEATURES

Zadzwoń: 606535162

ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

REKLAMA

OSTATNIE OGŁOSZENIA

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy