Mieszkanie Sienna 39m2 Mieszkania – sprzedaż

185000
  Dodane
  Lut 13, 2017
  Odwiedzin
  680
  OPIS:

  Miesz­ka­nie na uli­cy Sien­nej, cicha spo­koj­na oko­li­ca.
  Rok budo­wy 2013r.
  Miesz­ka­nie zamiesz­ka­ne od 2014r.
  Nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne
  Bez­czyn­szo­we
  Opła­ty 350–400zł (prąd, woda, c.o. itp.)

  Duży pokój 20m2
  Kuch­nia 6.4m2
  Łazien­ka 4.5m2
  Przed­po­kój 5m2
  Gar­de­ro­ba 3.5m2
  Bal­kon 7m2

  Zamknię­te, moni­to­ro­wa­ne osie­dle, bli­sko krań­ców­ki auto­bu­so­wej, Lidl, Bie­dron­ka, Dino.
  Miej­sce par­kin­go­we

  Miesz­ka­nie ide­al­ne dla star­szy­ch osób, mło­dy­ch par, sin­gli.

  Zdję­cia wysy­łam na maila dla zain­te­re­so­wa­ny­ch. Kon­takt 503 122 010

  FEATURES

  Zadzwoń: 503 122 010

  ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

  Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

  REKLAMA

  OSTATNIE OGŁOSZENIA

  ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

  © 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy