Opel Vectra C Osobowe

15000
  Dodane
  Kwi 6, 2017
  Odwiedzin
  436
  OPIS:

  Ofer­ta pry­wat­na. Auto moje wła­sne, ubez­pie­czo­ne, cały czas użyt­ko­wa­ne – na bie­żą­co ser­wi­so­wa­ne – wszyst­ko dzia­ła jak trze­ba. Bar­dzo dobry moc­ny i oszczęd­ny sli­nik. Sprze­da­ję, ponie­waż wypro­wa­dzam się z mia­sta i potrze­bu­ję samo­cho­du z napę­dem na 4 koła. Nie pico­wa­ne, nie malo­wa­ne – spe­cjal­nie zosta­wiam rysy na zde­rza­ka­ch, żeby nie było, że auto jest po wypad­ku. W kom­ple­cie dru­gi kom­plet opon. Auto do obej­rze­nia w Pabia­ni­ca­ch. Pole­cam. Tele­fon: 669770005

  FEATURES

  ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

  Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

  REKLAMA

  OSTATNIE OGŁOSZENIA

  ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

  © 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy