Pracownik/pomocnik budowlany Dam pracę

Do ustalenia
  Dodane
  Kwi 13, 2017
  Odwiedzin
  678
  OPIS:

  Pra­ca dla pracownika/pomocnika budow­la­ne­go, nasze eki­pa spe­cja­li­zu­je się w docie­ple­nia­ch
  Wystar­czy, że zna­sz pod­sta­wy i masz chęć do pra­cy (rów­nież fizycz­nej) resz­ty nauczy­sz się z nami 🙂
  Warun­ki pra­cy i wyna­gro­dze­nie dość atrak­cyj­ne i zgod­ne z zakre­sem pra­cy
  Ist­nie­je moż­li­wo­ść trans­por­tu z Pabia­nic i bli­ski­ch oko­lic
  Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny: 784581431

  FEATURES

  Zadzwoń: 784581431

  ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

  Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

  REKLAMA

  OSTATNIE OGŁOSZENIA

  ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

  © 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy