Regulamin

 

Administratorem serwisu ogłoszniowego www.ogloszenia.epainfo.pl jest firma MMB Manuela Jach z siedzibą przy ul. Zamkowej 23 lok. 6 95-200 Pabianice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej numer NIP – 731-194-81-82 REGON 101781960.

Korzystanie z serwisu

1. Publikowanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne. Wyjątkiem jest dział Usługi i Firmy. Ogłoszenia są umieszczane w serwisie www.ogloszenia.epainfo.pl przez Użytkownika.

2. Użytkownik poprzez rejestrację e-mail w serwisie bądź logowanie przy użyciu social Facebook’a tworzy w serwisie konto. Utworzenie konta jest równoznaczne z subskrypcją newslettera portalu epainfo.pl. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować. Można to zrobić klikając funkcję „Wypisz” dostępną na dole każdej wiadomości wysłanej newsletterem.

3. Użytkownik na podany przy rejestracji adres e-mail otrzyma hasło, dzięki któremu będzie mógł edytować bądź usuwać ogłoszenia. Na skrzynkę pocztową będzie również wysyłana korespondencja od Administratora oraz innych Użytkowników. Te same operacje Użytkownik może wykonać po zalogowaniu się przez social media. Korespondencja od Administratora oraz innych Użytkowników będzie przychodziła adres e-mail użyty przy rejestracji na tych portalach i platformach.

4. Po dodaniu ogłoszenia następuje weryfikacja zgodności z niniejszym Regulaminem. Czas od momentu dodania treści do momentu publikacji z reguły nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.

5. Ogłoszenie bezpłatne zamieszczone w serwisie będzie usuwane po 3 miesiącach. Użytkownik sam decyduje, kiedy ogłoszenie ma zostać wyłączone.

6. Ogłoszenie może zostać wyróżnione na głównej stronie w sekcji „Ogłoszenia wyróżnione”. Koszt usługi to 25 złotych brutto. Ogłoszenie pojawi się też na naszym fanpage’u EPAinfo Ogłoszenia.

7. Koszt opublikowania jednego ogłoszenia w dziale Usługi i Firmy (miesiąc wyświetlania-minimalny okres emisji) to 50 złotych brutto. Wyróżnienie ogłoszenia z tego działu to koszt 50 zł brutto.

8. Treści ogłoszeń zamieszczanych w serwisie www.ogloszenia.epainfo.pl muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

9. Zabronione jest zamieszczenie treści naruszających Ustawę o ochronie danych osobowych i praw autorskich.

10. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń: służących propagowaniu polityki, naruszających wolność wyznaniową, obraźliwych, pornograficznych oraz łamiących obowiązujące w Polsce zasady etyczne.

11. Zabronione jest wystawianie do sprzedaży rzeczy pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia.

12. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń mających na celu reklamowanie innych serwisów internetowych o charakterze zarobkowym.

13. Ogłoszenia, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą umieszczane na Portalu. Administrator nie ma obowiązku kontaktować się w tej sprawie z nadawcą ogłoszenia.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do opóźnienia w czasie publikacji ogłoszenia, spowodowanej przyczynami niezależnymi od Administratora.

15. Ogłoszenia powinny być publikowane w odpowiednich kategoriach.

16. Użytkownik może mieć aktywnych maksymalnie 5 ogłoszeń bezpłatnych.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do blokady możliwości dodawania bezpłatnych ogłoszeń, poprzez usunięcie konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają Regulaminu.

18. Umieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Działu Ogłoszeń.

19. Użytkownik, wpisując swoje dane personalne w formularzu rejestracyjnym serwisu, wyraża zgodę na ich opublikowanie w Internecie.

20. Użytkownik dodający ogłoszenie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

21. Klient dodający ogłoszenie oświadcza, iż dodawany przez niego wpis i publikowane zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Redakcja nie bierze na siebie ciężaru odpowiedzialności w tym zakresie.

22. Ogłoszenie zamieszczone w serwisie może być edytowane przez Ogłoszeniodawcę

23. Administrator nie uczestniczy w transakcjach i nie jest stroną w umowach zawieranych pomiędzy ogłoszeniodawcami i osobami zainteresowanymi wybranymi ofertami.

24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane do ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników.

25. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.

26. Administrator zastrzegają sobie prawo do końcowej interpretacji regulaminu działu Ogłoszenia oraz do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiany wprowadzane w regulaminie obowiązują od momentu umieszczenia go w Portalu.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

 

Polityka prywatności i cookies serwisu

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.ogloszenia.epainfo.pl będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest wydawca portalu – firma MMB Manuela Jach z siedzibą przy ul. Zamkowej 23 lok. 6 95-200 Pabianice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej numer NIP – 731-194-81-82 REGON 101781960.

W związku z tym ustalono następujące zasady:

  • Mogą Państwo korzystać z naszych stron bez udostępnienia nam prywatnych informacji. Podanie pewnych danych takich jak: e-mail, nazwisko itp., będą potrzebne jedynie w przypadku dodawania ogłoszeń. W ramach działalności Administrator może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
  • Administrator zobowiązuje się, iż nie będzie ani udostępniać, ani sprzedawać osobom (podmiotom) trzecim Państwa danych osobowych. Podane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane dla wyłącznych potrzeb portalu (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  • Akceptując Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
  • Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora . Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora.

W sytuacji pojawienia się wątpliwości, czy Administrator stosuje się do powyższych zasad, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym. Dołożymy wszelkich starań, aby ustalić i rozwiązać problem.

Strona internetowa www.ogloszenia.epainfo.pl zapisuje na komputerze Użytkownika tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Użytkownika na stronie. Przechowywany jest w nich identyfikator sesji Użytkownika, dzięki czemu strona wie jakie treści ma wyświetlić.

Z plików cookie korzystają też skrypty, które zbierają na tej stronie informacje statystyczne, dzięki czemu jej administratorzy wiedzą jakie treści najczęściej są oglądane, a tym samym mogą dopasować zawartość strony do oczekiwań Użytkowników. Na podobnej zasadzie działają skrypty przedsiębiorstw handlowych, które wyświetlają na stronach reklamy. Dzięki plikom cookie mogą sprawdzić na jakie strony wchodzą Użytkownicy i przez to wiedzą jakie reklamy im wyświetlić (np. jeśli Użytkownik wchodzi strony z książkami to w boxach reklamowych właśnie reklamy książek zostaną zaprezentowane).

Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze możesz je wyłączyć (może się to jednak wiązać z niemożliwością korzystania ze strony).

Mozilla Firefox: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”  (przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn).

Microsoft Internet Explorer: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność” (specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych).

Google Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera: Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…” (oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn).

Apple Safari: W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność” (znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie).

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

W przypadku pytań Użytkowników, dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@epainfo.pl

 

 

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy