Yamaha yzf r6 2002 Motocykle i skutery

Dodane
Maj 15, 2017
Odwiedzin
765
OPIS:

Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym
sezo­nie wymie­ni­łem uszczel­nia­cze i olej w laga­ch. Rocz­ny aku­mu­la­tor. Tłu­mik fabrycz­ny z peł­nym prze­lo­tem. Hamul­ce wystar­czą spo­koj­nie na kolej­ny sezon. Przy prze­bie­gu 31000 km wymie­ni­łem roz­rząd. Rama pro­sta. Owiew­ka z
pra­wej stro­ny zosta­ła w prze­szło­ści uszko­dzo­na i nie­este­tycz­nie napra­wio­na przez poprzed­nie­go wła­ści­cie­la. Do moto­cy­kla mogę dorzu­cić dedy­ko­wa­ną kurt­kę oraz buty. Cena do nie­wiel­kiej nego­cja­cji. Zapra­szam do kupna!!tel 513507696

FEATURES

ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

REKLAMA

OSTATNIE OGŁOSZENIA

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy