Zatrudnimy Opiekuna/ke seniorki Lili, okolice Rheine Dam pracę

6000
  Dodane
  Mar 2, 2017
  Odwiedzin
  178
  OPIS:

  Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko:

  Opiekun/ka Osób Star­szy­ch

  Ofe­ru­je­my:

  • legal­ne zatrud­nie­nie
  • atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie
  • nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie
  • ofer­tę pra­cy dosto­so­wa­ną do kwa­li­fi­ka­cji i ocze­ki­wań kan­dy­dat­ki

  Obo­wiąz­ki:

  • pro­ste pra­ce domo­we
  • opie­ka pie­lę­gna­cyj­na i akty­wi­za­cyj­na

  Wyma­ga­nia:

  • zna­jo­mo­ść jęz niem
  • doświad­cze­nie w opie­ce
  • przy­ja­zne i pogod­ne uspo­so­bie­nie,
  • dobry stan zdro­wia
  • mile widzia­ne pra­wo jaz­dy

  FEATURES

  Adres: ul. Łagiewnicka 54/56, pokój 301, budynek A Zadzwoń: 666826912

  ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

  Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

  REKLAMA

  OSTATNIE OGŁOSZENIA

  ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

  © 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy