Regulamin

 

Administratorem serwisu ogłoszniowego www.ogloszenia.epainfo.pl jest firma WWW Przemysław Jach z siedzibą przy ul. Zamkowej 23 lok. 6 95-200 Pabianice, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej numer NIP – 731-190-56-23.

Korzystanie z serwisu

1. Publikowanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne. Wyjątkiem jest dział Usługi i Firmy. Ogłoszenia są umieszczane w serwisie www.ogloszenia.epainfo.pl przez Użytkownika.

2. Użytkownik poprzez rejestrację e-mail w serwisie bądź logowanie przy użyciu social Facebook’a tworzy w serwisie konto.

3. Użytkownik na podany przy rejestracji adres e-mail otrzyma hasło, dzięki któremu będzie mógł edytować bądź usuwać ogłoszenia. Na skrzynkę pocztową będzie również wysyłana korespondencja od Administratora oraz innych Użytkowników. Te same operacje Użytkownik może wykonać po zalogowaniu się przez social media. Korespondencja od Administratora oraz innych Użytkowników będzie przychodziła adres e-mail użyty przy rejestracji na tych portalach i platformach. Administrator będzie zarządzał danymi, a Użytkownik będzie miał prawo do ich usunięcia, podglądu i dokonywania zmian – więcej w Polityce Prywatności.

4. Po dodaniu ogłoszenia następuje weryfikacja zgodności z niniejszym Regulaminem. Czas od momentu dodania treści do momentu publikacji z reguły nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.

5. Ogłoszenie bezpłatne zamieszczone w serwisie będzie usuwane po 3 miesiącach. Użytkownik sam decyduje, kiedy ogłoszenie ma zostać wyłączone.

6. Ogłoszenie może zostać wyróżnione na głównej stronie w sekcji “Ogłoszenia wyróżnione”. Koszt usługi to 25 złotych brutto. Ogłoszenie pojawi się też na naszym fanpage’u EPAinfo Ogłoszenia.

7. Koszt opublikowania jednego ogłoszenia w dziale Usługi i Firmy (miesiąc wyświetlania-minimalny okres emisji) to 50 złotych brutto. Wyróżnienie ogłoszenia z tego działu to koszt 50 zł brutto.

Za usługę wystawiamy fakturę VAT. Dane do faktury można wysłać na adres kontakt@epainfo.pl po wpłacie w/w kwoty na konto: „WWW Przemysław Jach” nr mBank 13 1140 2004 0000 3302 7843 6833.

 

8. Treści ogłoszeń zamieszczanych w serwisie www.ogloszenia.epainfo.pl muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

9. Zabronione jest zamieszczenie treści naruszających Ustawę o ochronie danych osobowych i praw autorskich.

10. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń: służących propagowaniu polityki, naruszających wolność wyznaniową, obraźliwych, pornograficznych oraz łamiących obowiązujące w Polsce zasady etyczne.

11. Zabronione jest wystawianie do sprzedaży rzeczy pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia.

12. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń mających na celu reklamowanie innych serwisów internetowych o charakterze zarobkowym.

13. Ogłoszenia, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą umieszczane na Portalu. Administrator nie ma obowiązku kontaktować się w tej sprawie z nadawcą ogłoszenia.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do opóźnienia w czasie publikacji ogłoszenia, spowodowanej przyczynami niezależnymi od Administratora.

15. Ogłoszenia powinny być publikowane w odpowiednich kategoriach.

16. Użytkownik może mieć aktywnych maksymalnie 5 ogłoszeń bezpłatnych.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do blokady możliwości dodawania bezpłatnych ogłoszeń, poprzez usunięcie konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają Regulaminu.

18. Umieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Działu Ogłoszeń.

19. Użytkownik, wpisując swoje dane personalne w formularzu rejestracyjnym serwisu, wyraża zgodę na ich opublikowanie w Internecie.

20. Użytkownik dodający ogłoszenie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

21. Klient dodający ogłoszenie oświadcza, iż dodawany przez niego wpis i publikowane zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Redakcja nie bierze na siebie ciężaru odpowiedzialności w tym zakresie.

22. Ogłoszenie zamieszczone w serwisie może być edytowane przez Ogłoszeniodawcę

23. Administrator nie uczestniczy w transakcjach i nie jest stroną w umowach zawieranych pomiędzy ogłoszeniodawcami i osobami zainteresowanymi wybranymi ofertami.

24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane do ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników.

25. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.

26. Administrator zastrzegają sobie prawo do końcowej interpretacji regulaminu działu Ogłoszenia oraz do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiany wprowadzane w regulaminie obowiązują od momentu umieszczenia go w Portalu.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

W przypadku pytań Użytkowników, dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@epainfo.pl

 

 

© 2018 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy